Aktuellt Fokus

ARBETSLIV

Arbetsmiljöverket: ”Kvinnors arbetsmiljö sämre än männens”

ARBETSLIVArbetsmiljön för kvinnor är överlag sämre än vad den är för män, visar Arbetsmiljöverkets nya rapport. 

Arbetsmiljöverket lämnar idag, på Internationella kvinnodagen, över en ny rapport om kvinnors bristande och dåliga arbetsmiljö. Avsevärt fler kvinnor än män är sjukskrivna för stress, enligt Försäkringskassans statistik. Nästan 30 000 kvinnor var sjukskrivna för stress förra året, en siffra som är fyra gånger större än motsvarande för män.

Arbetsrelaterade sjukdomar som har orsakats av stress är vanligast inom den kvinnodominerade sektorn vården, visar Arbetsmiljöverkets siffror.

– Vi har funnit att kvinnor och män inte har likvärdiga förutsättningar i arbetsmiljön. Kvinnor har ofta en väldigt tuff arbetssituation med hög fysiskt belastning, och hög belastning när det gäller till exempel möjligheter att påverka sitt eget arbete, och hur mycket man har att göra, säger Boel Callermo, avdelningschef på Arbetsmiljöverket, till Sveriges Radios Ekot.

Bristen på jämställdhet i arbetsmiljön beror bland annat på att resurserna inom de kvinnodominerade yrkena är små i förhållande till arbetsbelastningen och att det förebyggande arbetsmiljöarbetet i många fall är svagt.
 

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

Upp