Aktuellt Fokus

INRIKES

Förre S-ministern totalsågar socialdemokratin!

MAKTELITEN| ”I 20 år eller mer har regering och riksdag systematiskt och medvetet försvagat den svenska demokratin. Genom de ekonomiska styrmodellerna (New Public Management) har det politiska ansvaret förtunnats och det professionella ansvaret nedvärderats. Det har blivit svårare att påverka de offentliga institutionerna genom demokratiska beslut.”

Så inleder förre utbildningsministern Carl Tham Dagens arenas andra publicering i en artikelserie om hoten mot demokratin. Carl Tham är väl förtrogen med maktens korridorer; från slutet av 1960-talet till slutet av 1990-talet brukade han vandra i dem själv. Hans politiska CV är lång – han inledde karriären som pressekreterare i Folkpartiet, nuvarande Liberalerna. Med tiden kom Tham att få nog av borgerlighetens högervridning och lämnade Folkpartiet 1984. Två år efter mordet på Olof Palme gick Tham med i Socialdemokraterna.

Ägarklassen urholkar demokratin

När den forna ministern nämner Socialdemokraterna idag 2017 anklagar han dem för att medvetet ha gett ägarklassen, det vill säga, kapitalet större makt på bekostnad av den svenska demokratin.

”Kapitalet har getts större makt på bekostnad av demokratin genom privatiseringar och marknader inom de offentliga systemen. Politikerna har också salufört en låtsad maktlöshet till exempel när det gäller avfolkningen i stora delar av landet och nedläggningen av samhällsservice. Avgörande samhällsfrågor — främst den monetära politiken — har förts bort från de demokratiska institutionerna och politisk påverkan. Det är en europeisk utveckling, men Sverige och de svenska socialdemokraterna har legat i täten.”

Socialdemokraterna svek den demokratiska socialismen

 

Enligt Tham har de ledande partierna, och i synnerhet Socialdemokraterna svikit sin viktigaste uppgift. Det är en av anledningarna till att socialdemokratin blir svagare och svagare.

”Demokratin som föreföll så segrande för 30 år sedan har försvagats och förlorat sin lyskraft; nu ropas det istället på folket. De ledande partierna har svikit sin viktigaste uppgift: att ge demokratin politisk kraft. Den europeiska socialdemokratin bär ett särskilt tungt ansvar; undra på att de nu tycks stå på avgrundens rand.”

EU kväver demokratin

I artikeln tar Carl Tham även upp EU och avskaffandet av den svenska självständigheten som ett hot mot demokratin. Enligt Tham vilar EU:s grundlag på en nyliberal bas som i sin tur verkställs av jurister. Detta innebär i klarspråk att nationella regeringar inte tillåts fatta vilka beslut de vill då medlemsstaterna hålls tillbaka med EU-lagar och regleringar.

En allt större del av de europeiska samhällena är reglerade av europeiska lagar och direktiv. Möjligheten för medborgarna att genom den demokratiska processen påverka detta system är självklart minimal och den blir inte större av att de viktiga partierna sällan eller aldrig vill diskutera EU frågor inför valen.

Läs Carl Thams artikel genom att klicka här.

 

Kim Fredriksson
kim.fredriksson@aktuelltfokus.se

Upp