Aktuellt Fokus

ARBETSLIV

NCC åtalas inte för allvarlig arbetsplatsolycka

OTRYGGA SVERIGE| Det blir inget åtal mot NCC för olyckan på Nya Parken i Norrköping där en ung man skadades allvarligt i juni 2015.

Den unge arbetaren fick nyligen beskedet att förundersökningen i fallet inte kommer att återupptas det skriver NT . Beslutet togs av överåklagaren i Malmö efter att den skadade arbetaren begärt överprövning av beslut i första instans.

Åklagaren: ”Polisen gjorde en dålig utredning” – brottsling slipper undan
Åklagaren menar att det inte går att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Han konstaterar samtidigt att saken kunde ha kommit i ett annat läge om polisen tagit vinkeljärnen i beslag eller gjort något för att utreda om lyckan kunde bero på dessa. Det är en brist i utredningen som inte går att åtgärda i efterhand, menar åklagaren.

Åklagaren är inte intresserad att utreda hur olyckan gick till och anser att olyckan inte inträffat om byggarbetaren och ytterligare en kollega hade följt de rutiner som gällde för säkra lyft när de skulle få väggformen på plats och koppla loss den från kranen.

Åklagaren skriver vidare i sitt yttrande att ”jag anser att arbetsgivaren i sitt miljöarbete inte kan göra så mycket mer än att ha rutiner för hur arbetet ska gå till”.

Få arbetsköpare åtalas och döms
Under 2015 inträffade 2032 arbetsolyckor på byggarbetsplatser i Sverige. Nio personer omkom på byggarbetsplatser i Sverige. Fyra av dem var anställda av utländska byggföretag.

Av 73 fall som lett till åtal har det blivit fällande dom endast i fem ärenden. Arbetsköpare kommer enkelt undan ansvar både för säkerhet och arbetsmiljö.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

Upp