Aktuellt Fokus

ARBETSLIV

Skogsarbetare ut i strejk imorgon

STREJKStrejken drar allt närmare i skogskonflikten. Det handlar om att se till att inte mellan 600-700 arbetare faller mellan stolarna i det nya avtalet. Om inte arbetsköparen, Skogsstyrelsen, går med på GS-fackets krav går skogsarbetare ut i strejk på onsdag.

Konflikten mellan GS och Skogsstyrelsen är speciell. Parterna är helt överens om vilka pensionsvillkor och försäkringar man ska ha om man utför skogsarbete hos Skogsstyrelsen, dit man kan bli anvisad för jobb av Arbetsförmedlingen. Det är pensionsavtalet och försäkringslösningarna för statligt anställda som gäller. Frågan är om detta uttryckligen ska stå i kollektivavtalet.

Arbetsköparen Skogsstyrelsen anser att avtalet med fackförbundet Seko räcker. Arbetsköparen vill ha ett avtal som är luddigt och gör det möjligt att kunna kringgå det avtalade, och risken är stor att skogsarbetarna faller mellan stolarna när Sekos kollektivavtal inte är anpassat för skogsbranschen.

Strejk imorgon
Fram till 2014 innehöll avtalen mellan GS och Skogsstyrelsen en reglering av vilka pensioner och försäkringar som gällde de anslutna. Det har arbetsköparen lyckats förhandla bort. GS har varslat om konflikt från och med onsdag 11 januari för att återställa den ordningen.

Vad gäller personal som anvisas skogsarbete av Arbetsförmedlingen gäller varslet blockad mot nyanställningar. För den som har vanliga anställningar hos Skogsstyrelsen, omkring 30 personer, gäller varslet strejk.

I dag utför mellan 600 – 700 personer skogsarbete hos Skogsstyrelsen efter att ha blivit anvisade jobb av Arbetsförmedlingen.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

Upp