Aktuellt Fokus

ARBETSLIV

Strejk kan stoppa tågtrafiken

STREJK| Fackförbundet Seko varslar om strejk på järnvägsinfrastrukturområdet. Seko vill ha regler kring in- och uthyrning av personal medan motparten Almega vill kunna dumpa löner och villkor inom branschen.

I förhandlingarna med arbetsköparen Almega om ett nytt Järnvägsinfrastrukturavtal har Seko mötts av en motpart helt ovillig att skapa ordning och reda i branschen. Avtalsområdet omfattar i huvudsak eltekniker, signaltekniker, spårsvetsare och banarbetare. Medlemmarna återfinns främst i det statligt ägda bolaget Infranord. Seko har omkring 2 000 medlemmar på avtalsområdet. Om arbetsköparparten inte vill förhandla fram seriösa avtal så kan stora delar av tågtrafiken bli stillastående de närmaste veckorna.

– Det är inte acceptabelt att personal som hyrs in får sämre arbetstidsbestämmelser, lön och ersättningar än den personal som är anställd i det inhyrande företaget. Detta utnyttjande av arbetskraft hör inte hemma på svensk arbetsmarknad och vi vill reglera den här frågan i det centrala branschavtalet, något som Almega konsekvent har vägrat förhandla med oss om. Därför ser vi ingen annan utväg än att varsla om strejk, säger Sekos förbundsordförande Valle Karlsson.

Sekos strejkvarsel innebär, om ingen uppgörelse nås, att stridsåtgärderna träder i kraft i två steg. Onsdag den 17 maj går de första medlemmarna ut i strejk och utökningen av stridsåtgärden sker måndag den 22 maj.  Strejken pågår  till dess att överenskommelse om nytt kollektivavtal träffas eller varslet återkallas.

Rickard Karlsson
rickard.karlsson@aktuelltfokus.se

Upp