Kontakta oss

I SAMARBETE MED ETT FÖRETAG

400 000 svenskar saknar hemförsäkring

Publicerat

den

Hemförsäkring är något som de flesta ser som en självklarhet och 97% av alla svenskar har detta skydd. Om olyckan är framme och man inte har hemförsäkring kan det bli oerhörda kostnader vid till exempel brand eller inbrott. Ändå visar nya siffror att ca. 400 000 svenskar saknar hemförsäkring. Unga som hyr i andra hand, äldre som flyttar till boende och personer med utländsk härkomst är bland dem som är oförsäkrade, men även personer som flyttat ihop bör se över så att båda är försäkrade.

Att skaffa sig hemförsäkring är något av det första de flesta gör redan när de flyttar hemifrån. Hemförsäkring ger oftast ett omfattande grundskydd vid skador och stöld.

Det kan till exempel vara nödvändigt att nyttja hemförsäkringen om man har haft inbrott eller brand eller kanske översvämning. Och om man lägger till så kallad drulleförsäkring kan man få ersättning om man råkar tappa mobilen i toaletten eller datorn åker i golvet.

Att ha hemförsäkring är en investering som de flesta anser är absolut nödvändig då man aldrig vet när man får nytta av den.

Många saknar hemförsäkring

Det är många som tror att det är lag på att man ska ha hemförsäkring, men det stämmer inte. Faktum är att det är hundratusentals hushåll i Sverige som saknar hemförsäkring, trots att det kan leda till ödesdigra konsekvenser. Enligt rapporten ”Försäkringar i Sverige 2019” omfattas 97 procent av befolkningen i Sverige av en hemförsäkring. Även om den siffran ser hög ut så är verkligheten att det är många som saknar hemförsäkring.

Vilka saknar hemförsäkring?

Det finns många olika anledningar till att vissa saknar hemförsäkring. I vissa fall kräver försäkringsbolagen att båda i ett par som bor sambo skriver in sig på försäkringsbrevet, vilket många missar.

Det finns också en del som bor i hyresrätt och som resonerar som så att de inte äger särskilt mycket saker, så de tycker inte att de har ett behov av hemförsäkring. Men om du råkar orsaka en skada i din lägenhet kan du bli skadeståndsskyldig, vilket en hemförsäkring täcker. Så även de som hyr sin bostad behöver teckna en hemförsäkring.

En annan grupp som ibland saknar hemförsäkring är äldre som flyttat in på äldreboenden. Även de behöver försäkra sina saker ifall det skulle hända något.

Ungdomar som hyr i andra hand saknar också ibland hemförsäkring eftersom de inte inser att de behöver ha det.

Avsaknaden av hemförsäkring är större bland män och bland utrikesfödda, särskilt personer födda utanför Norden. Detta kan bero på att de helt enkelt inte vet så mycket om svenska försäkringar.

Hemförsäkring – något som bör prioriteras

Det är lätt hänt att man prioriterar bort hemförsäkringen när man inte har så mycket pengar att röra sig med, men det skulle vara ett misstag. Om något skulle råka hända så står man där och får inga pengar att ersätta stulen eller förstörd egendom med. Så egentligen är det särskilt när man har lite pengar som man inte har råd att vara utan hemförsäkring. Alla behöver hemförsäkring!

Fortsätt läsa
Annons