INRIKES

Chockhöjda hyror – Svenskt Näringslivs svar på bostadsbristen

INRIKES Svenskt Näringsliv ser bostadsbristen som ett problem då det leder till att företag har svårare att rekrytera när deras anställda inte hittar bostäder. För att lösa problemet vill lobbyorganisationen införa marknadshyror på hela hyresmarknaden.

Svenskt Näringsliv har precis släppt sin rapport “Ett utmanat Sverige nr 8 – Arbetskraft utan bostäder” som behandlar den rådande bostadsbristen i landet. Enligt lobbyorganisationen är det största problemet med bostadsbristen att företag har svårt att rekrytera ny personal då deras anställda har svårt att hitta bostäder. Framför allt är det unga som inte kan flytta hemifrån till regioner där det råder arbetskraftsbrist som rapporten riktar in sig på.

Marknadshyror

I rapporten lanserar lobbyorganisationen fem reformlösningar som de anser ska lösa bostadskrisen. En av lösningarna skulle vara helt oreglerad kapitalism för landets hyresvärdar, det vill säga införandet av marknadshyror på alla hyreslägenheter i Sverige.

Chockhöjda hyror

Enligt en undersökning från Hyresrättsföreningen skulle det leda till en chockhöjning av hyrorna. I många fall kommer det leda till fördubblad hyra för hyresgästerna. Svenskt Näringsliv bekräftar att det kan leda till dyrare hyror men samtidigt skulle det enligt dem leda till en mer flexibel arbetsmarknad. De som gynnas av denna flexibilitet är däremot inte landets hyresgäster utan de privata företagare som äger hyresbestånden.

Nicklas Andersson
nicklas.andersson@aktuelltfokus.se

Upp