UTRIKES

Högersidans Brexit-förespråkare avslöjade som lallare: “Saknade plan för EU-utträde


BREXIT
| Månader efter folkomröstningen, där ja-sidan för Brexit vann, har regeringen ingen konkret plan för att bryta med EU. Det framgår av läckta dokument till allmänheten.

Theresa May vill i egenskap av Storbritanniens nuvarande premiärminister aktivera artikel 50 i Lissabonfördraget redan i Mars nästa år. Men läckta dokument pekar på att det kan ta längre tid än väntat. Det kommer ta minst ett halvår för regeringen att komma överens om vad landet vill med Brexit och vad man ska prioritera.

Dokumentet bär namnet Brexit Update och är ett internt PM för stadsrådsberedningen. Enligt dokumentet arbetar man för närvarande med 500 Brexitrelaterade projekt. Man kommer även att behöva anställa uppemot 30 000 personer för att klara av den framtida arbetsbördan.

För närvarande råder det en spricka i regeringen där två sidor har varsin plan för hur Brexit ska se ut. En tydlig gemensam plan saknas.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

 

 

Upp