INRIKES

Ingrid Carlqvist förnekar nazisternas hot och hat mot judar!

JUDEHATET| Den SD-anknutna opinionsbildaren Ingrid Carlqvist gick ut och påstod att nazister inte trakasserar judar i Sverige. Samma dag som hon gjorde uttalandet meddelade Judiska föreningen i Umeå att de lägger ner sin verksamhet efter hot från nazister.

Enligt Carlqvist är svenska nazisters antisemitism inte särskilt farlig. Istället är det muslimernas antisemitism man ska se upp med. Den slutsatsen kan man dra av en serie Twitterinlägg om hatet mot judarna som Ingrid Carlqvist har gjort.

Inlägget har rönt stor uppmärksamhet på sociala medier och många människor ställer sig frågan om Ingrid Carlqvist skämtar. Vilket hon alltså inte gör. Istället ser hon ut att vara övertygad om det är svenska muslimer som står för judehatet i Sverige. Ingrid Carlqvist försöker bland annat förminska den svenska nationalsocialismen genom att antyda att den inte har stöd från mer än 300 personer.

När Carlqvist senare får nys om nyheten om Judiska föreningens nedläggning i Umeå tar hon inte avstånd från de nazisthot som ledde till nedläggning av verksamheten. Istället misstänkliggör hon judarna och skriver: ”Vad menar judarna egentligen? Är det muslimer eller nazister som hotar dem?”.

Nazisthoten mot Judiska föreningen i Umeå har bland annat bestått av nazistiska klistermärken och hakkorsklotter på lokalen. Nazister ska även ha krossat en bilruta hos en föreningsmedlem. I Skellefteå några mil norrut har nazister även vandaliserat Evangeliska fosterlandsstiftelsen kyrka.

 

Maria Johansson
maria.johansson@aktuelltfokus.se

To Top