UTRIKES

Kristdemokrat vill se Australiens hårt kritiserade flyktingläger bli standad i EU

EU| Österrikes utrikesminister, kristdemokraten Sebastian Kurz tycker att EU ska placera asylsökande i flyktingläger i australisk anda. Men Australiens flyktingläger har kritiserats hårt från flera håll för att vara omänskliga. Antalet självmord bland asylsökande i landets olika flyktingläger ökar kraftigt. En sista utväg för asylsökande för att slippa leva i missären i flyktinglägren.

Asylsökande till EU bör hållas i missär i fångläger på öar som Australien snarare än att släppas in på kontinenten, säger Österrikes utrikesminister, kristdemokraten Sebastian Kurz.

Han föreslår i en intervju med tidningen Die Presse, som publiceras på söndagen, att EU bör följa det “australiska exemplet” för att göra flyktingar mindre benägna att ge sig ut på farliga resor till Europa. Mer än 2 500 människor har avlidit i sina försök att nå Europa i år, de flesta på väg mellan Libyen och Italien.

Australiens flyktingläger hårt kritiserade
Australien flyktingläger på önationerna Nauru och Papua Guinea som pekad ut som goda exempel av kristdemokraten har fått mycket hård kritik av både FN och Amnesty International för de usla levnadsvilkoren som asylsökande tvingas leva i. Antalet självmord i flyktinglägren bland asylsökande ökar kraftigt på grund av Australiens omänskliga behandling av flyktingar. Lägrets vakter har tvingas gå specialkurser i hur man tar ner människor som hängt sig. Papua Guinea domstol bedömde Australiens flyktingläger som olagligt och stängde det.

Att stort antal asylsökande ser som ända utväg att ta sitt liv för att slippa leva i australiska flyktinglägret stör inte Österrikes utrikesminister.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

Upp