NOTISER

Kritiserade systemet med etableringslotsarna bör avskaffas – är ett smörgåsbord för kriminella

af-jpg
INRIKES | Regeringen vill att systemet med etableringslotsar avskaffas till årsskiftet. I stället föreslås mer pengar till Arbetsförmedlingen i syfte att påskynda nyanländas etablering i arbetslivet.

I början av oktober la regeringen fram en proposition om att helt och hållet avskaffa systemet med etableringslotsar. I stället vill regeringen att Arbetsförmedlingen tar över hela ansvaret för etableringsinsatserna.

Smörgåsbord för kriminella
Det var den borgerliga regeringen som drev igenom förslaget med etableringslotsar under 2010. Redan i februari i år sa Arbetsförmedlingen upp sina avtal med etableringslotsar runt om i landet. Detta efter misstankar om brottslig verksamhet där både arbetssökande och förmedlare utsatts för hot av representanter från lotsföretag. Till grund för förslaget ligger också Riksrevisionens granskning som visat på allvarliga brister med systemet. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

Upp