EKONOMI

Kvinnor utför obetalt arbete för biljoner

EKONOMI Oxfam har släppt sin senaste rapport. Rapporten räknar ut det ekonomiska värdet av allt hushållsarbete som utförs av kvinnor.

Idag publicerar Oxfam sin rapport “Time to care” inför Världsekonomiskt forums möte i Davos. Rapporten visar hur extremt ojämn fördelningen av resurser mellan könen. Globalt äger män 50% mer än kvinnor. Världens 22 rikaste män äger mer än alla kvinnor i Afrika. Oxfams beräkningar visar att den stora anledningen är att kvinnor utför obetalda hushålls- och omsorgsarbete.

Enligt rapporten utför kvinnorna obetalt arbete till ett värde på minst 10,8 biljoner dollar per år. Det är en siffra som är tre gånger större än vad techindustrin omsätter. Samhällena är beroende av att dessa arbeten utförs och det är kvinnor som utför mer än tre fjärdedelar av allt hushålls- och omsorgsarbete.

Att kvinnor är fattigare än män beror inte på att de skulle arbeta för lite utan snarare att de utför alldeles för mycket obetalt arbete, enligt Oxfam. I låginkomstländer kan kvinnor lägga hela 14 timmar om dagen på omsorgsarbete.

Klassresan är en myt

Rapporten visar att rikedom inte handlar om vem som arbetar hårdast. Det är främst på var en är född som avgör. Faktorer som kön och föräldrars ekonomi avgör vilken utbildning och jobb en person kommer få.

En av anledningarna till att ojämlikheten består och ökar beror på felaktiga ekonomiska prioriteringar från världens olika regeringar. Den nyliberala modellen som råder prioriterar skattesänkningar och privatiseringar. Med sänkta skatter blir välfärden privatiserad och stänger ute de fattigaste. När välfärden begränsas blir det istället kvinnor som får kliva in och utföra allt mer obetalt omsorgsarbete. Det är främst finansinstitutioner som IMF som är pådrivande mot olika regeringar i främst u-länder att bedriva en nyliberal ekonomisk politik.

Enligt Oxfam krävs det att regeringar bygger upp en fungerande infrastruktur och nationella omvårdnadssystem. System ska se till att människor har tillgång till bland annat vatten, elektricitet, utbildning och omsorgstjänser för barn, gamla och sjuka.

För att finansiera Oxfams alternativ vill de se ett progressivare skattesystem. Det hade bara behövts att de rikaste betalade en halv procent mer i skatt på sina förmögenheter för att finansiera 117 miljoner jobb inom välfärdssektorn de kommande tio åren. Ett annat problem som behöver åtgärdas är skattesmitningar.

Du kan läsa rapporten här.

Stöd röd alternativmedia – bjud på en kopp kaffe! ☕☕☕ Swisha en tia eller valfri slant till 0720201984! Märk din gåva med ”kaffe”! 

Nicklas Andersson
nicklas.andersson@aktuelltfokus.se

Upp