DEBATT

Låt oss slippa höra Malmös socialdemokrater prata om trygghet

Foto: David Castor 

INSÄNDARE Förra året dog över 900 svenskar av narkotika. En otroligt hög siffra som gömmer ett oändligt mänskligt lidande. Det handlar om unga människor vars liv hade kunnat gå att rädda med en mänsklig narkotikapolitik.

Just därför är det en dumhet som gränsar till kriminalitet att Socialdemokraternas, Sedat Arif, har slarvat bort över 160 miljoner av våra skattekronor under förra året och därigenom skapat ett svart hål i socialtjänstens budget.

Genom att upphandla boende för hemlösa, varav många är migranter, till femdubbla priset steg hyran för en trea från 7500 till 45 000 kr i månaden. I detta svarta hål slukades Augustenborgs behandlingshem, som rehabiliterade narkotikamissbrukare.

Samma Sedat Arif som svindlade bort kommunens pengar stängde behandlingshemmet för att få ”budget i balans”. Detta kortsiktiga budgetslaveri parat med ekonomiskt slarv står i skarp kontrast till de enorma vinster som en nykter narkoman utgör. Ekonomiskt men framför allt mänskligt. Som extra salt i såren har Socialdemokraterna, tillsammans med en enig arbetsmarknads- och socialnämnd, gjort kraftiga nedskärningar på sovplatser för hemlösa. Alltså de tillfälliga sängar som stadens narkomaner ofta är hänvisade till.

Låt oss slippa höra Malmös Socialdemokrater tala om trygghet och jämlikhet. I praktiken skapar de otrygghet och orättvisa. Att slarva bort pengar är illa. Att sparka på narkomaner som redan ligger ner borde leda till ansvariga politikers avgång.

Istället för att köpa akuta boenden för upptrissade marknadspriser borde Malmö kommuns eget bostadsbolag MKB prioritera billiga och bra lägenheter för att möta hemlösheten. Samtidigt borde den okontrollerade migrationen till Malmö stoppas och asylsökande hänvisas direkt till moderatkommuner med mera plats och pengar, såsom Vellinge och Lomma.

Nils Littorin – Kommunistiska partiet Malmö
redaktionen@aktuelltfokus.se

Upp