NOTISER

Ledningen på Arla hade ett tufft 2015 – fördubblade egna bonusar


INRIKES | 2015 var ett tufft år för Arla. Särskilt för landets mjölkbönder, detta är något som Aktuellt Fokus uppmärksammat tidigare. Men de högsta cheferna i Arla fördubblade sin utbetalda bonus förra året, skriver tidningen Land.

Direktionen, som består av koncernchefen Peder Tuborgh och vice koncernchefen Povl Krogsgaard, fick en lön på sammanlagt drygt 20 miljoner kronor och en rörlig ersättning på nästan 7,5 miljoner kronor. Det kan jämföras med den rörliga ersättningen 2014 som var strax under fyra miljoner kronor. Lönen var det året cirka 18 miljoner kronor.

Arlas huvudkontor ligger i danska Århus. Arla är en av de största aktörerna i den internationella mejerivärlden och ser Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland som sina kärnmarknader.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

To Top