INRIKES

Ny ordförande föreslås till splittrat V-Stockholm

VÄNSTERPARTIET| Valberedningen för Vänsterpartiets Stockholmsdistrikt har nominerat Elena Karlström till ordförandeskapet i distriktet. Som skäl till nomineringen anger valberedningen att Elena Karlström har störst möjlighet att läka ihop distriktsorganisationen. Något den sittande ordföranden, Barbro Sörman, ställer sig emot.

”Valberedningen har på nära håll observerat och är fullt medvetna om de olika konflikterna och de stridigheter som pågått inom distriktet under verksamhetsperioden. Det vi i valberedningen ser är att konflikterna har utvecklats till stora destruktiva personkonflikter som blivit skadliga för vår organisation och människorna i den. Vi anser att vårt förslag till ny distriktsordförande samt förslaget till ny distriktsstyrelse ger störst möjlighet till att läka ihop distriktsorganisationen och föra utvecklingen i distriktet framåt.”

Så skriver valberedningen för Vänsterpartiets Stockholmsdistrikt i sin nominering av Elena Karlström till ordförandeskapet i distriktet. Stridigheterna inom Vänsterpartiets Stockholmsdistrikt har pågått sedan flera år och har utvecklats till verbala krig på flera fronter. Vilket inte minst framkommer i reservationerna till valberedningens förslag.

”Jag reserverar mig valberedningens förslag om att inte föreslå Barbro Sörman som ordförande. På grund av att jag anser att Barbro blev utsatt för en väldigt destruktiv hämndaktion och att vissa personer/små grupper med mycket inflytande har organiserat sig på ett odemokratiskt sätt.” skriver landstingspolitiker Ifrah-Degmo Mohamed.

Barbro Sörman kommenterar valberedningens rekommendation via en offentlig statusuppdatering på Facebook. I statusuppdateringen angriper hon valberedningen och skriver att hon har uppmärksammat fel och inte skapat konflikter.

”Konstaterar bara stilla att det kollektiva ansvar i en styrelse som man förväntar sig inte var så kollektivt. Och att det inte är de som gör fel som anses ansvariga för konflikter utan de som uppmärksammar de fel som begåtts. Samt att det inte är så lyckat att byta ut en hel distriktsstyrelse inför ett valår. Men årskonferensen kommer så klart att fatta rätt beslut.” skriver Barbro Sörman.

Just Facebook har kommit att bli något av en offentlig arena för Stockholmsdistriktets interna konflikter. I ett längre inlägg daterat den 5 mars i år medger Barbro Sörman att hon har gjort fel under sin tid som ordförande men att det är mänskligt att fela. Samtidigt skriver hon att man inte ska acceptera dåligt arbetsgivarskap.

”Jag vet att jag gjort fel ibland och det beror dels på att man aldrig säkert vet vad som är det bästa att göra, men också på att jag är mänsklig. Jag är ingen proffspolitiker. Jag har lärt mig av mina misstag och även av det som jag gjort rätt. Jag tror t.ex alltid på att vi måste ta fajten för det som är våra grundläggande värderingar. Vi kan inte acceptera att våra egna företrädare gör saker som vi skulle kritisera hos andra, vare sig det gäller dåligt arbetsgivarskap eller otydlighet mot rasism”

När Vänsterveteranen tillika Stockholmspolitikern Rikard Warlenius kommenterar Barbro Sörmans inlägg ställer han frågan om Barbro Sörman har ambitionen att försöka sy ihop distriktet. Han skriver även att Sörmans agerande på Facebook gör honom orolig över hennes kandidatur.

”Jag brukar inte fokusera på interndebatten för det är mestadels alltför deprimerande, jag försöker hålla mig till sakpolitiken. Men bara ditt agerande i den här tråden gör mig faktiskt orolig över din kandidatur. Se ovan hur en partimedlem dömer ut en stor del av distriktet som fake-vänsterpartister och allmänt “skamliga”, och du kommenterar det med ett ÄLSKA. Då undrar man: vill du vara alla medlemmars ordförande? Har du ens ambitionen att försöka sy ihop distriktet till ett helt? Om inte, är det verkligen lämpligt att du kandiderar just som ordförande?”

Maria Öhman från V-Stockholms antirasistiska utskott skriver att hon inte kommer ha kvar något förtroende för distriktet om Barbro Sörman inte blir återvald.

”Det distrikt som inte ger dig sitt förtroende kommer inte längre att ha mitt.”

Vänsterpartiet Storstockholms distriktsårskonferens äger rum den 18-19 mars. De interna stridigheterna inom distriktet har bland annat föranlett att Vänsterpartiet Älvsjö-Hägersten har lämnat in en motion till årskonferensen där de kräver god ton.

”Det senaste åren har vi både i de s.k. gammelmedia som sociala media ett otal gånger mötts av att både anställda och förtroendevalda agerat med förtal och hårda ord och falska anklagelser mot partikamrater. Vi har uppenbart fått problem med att vi inte talar med varandra utan om varandra, rykten sprids och många tror att ryktena blir sanning. Många undrar vad det är som pågår inom Storstockholmsdistriktet och varför för man inte för en intern diskussion om interna angelägenheter. Utan läcker vitt och brett till media och låter helt öppet sociala medier bli ett redskap för att inte behandla varandra kamratligt.” skriver Vänsterpartiet Älvsjö-Hägersten i sin motion.

 

Kim Fredriksson
kim.fredriksson@aktuelltfokus.se

Upp