ARBETSLIV

Nya larmrapporten: Stor brist på sjuksköterskor

INRIKES Det råder stor brist på personal inom samhällsviktiga yrkesgrupper, enligt Statistiska Centralbyråns senaste rapport. Framförallt nämner SCB att det råder stor brist på sjuksköterskor.

Det är yrken som lärare och sjuksköterskor där det råder som störst personalbrist i Sverige. Detta enligt den senaste Arbetskraftbarometern, som är en årlig undersökning där SCB kartlägger tillgång och efterfrågan på arbeten inom Sverige.

De senaste 30 åren har svensk svensk sjukvård och skola drabbats hårt av massprivatiseringar och nedskärningar. Enligt SCB råder det störst brist på specialistsjuksköterskor inom psykiatrin. I skrivande stund uppger 8 av 10 arbetsköpare att det är brist på nyutexaminerade specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård samt inom anestesi-, intensiv- och operationssjukvård. Det är även brist på grundutbildade sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor, enligt rapporten.

Vårdförbundet pekar främst ut två orsaker till sjuksköterskebristen, nämligen orättvis lönesättning och dåliga arbetsmiljöer.

Stöd röd alternativmedia – bjud på en kopp kaffe! ☕☕☕ Swisha en tia eller valfri slant till “0720201984” och märk din gåva med “kaffe”! 👍 Betalningsmottagare k.fredriksson.

Emil Tholander
emil.tholander@aktuelltfokus.se

Upp