NOTISER

Nu har politikerna tre gånger så hög lön som arbetarklassen

POLITIKERELITEN  Politikerna i riksdagen har röstat igenom sin egna lönehöjning på 1400 kr. Det är en löneökning på 2,3 % som leder till en lön på 62400kr. Riksdagens arvodesnämnd motiverar höjningen med att den ligger på samma nivå procentuellt som andra löneökningar runtom i landet.

Genomsnittliga lönen för arbetare ligger mellan 22000-26000 kronor och för tjänstemän mellan 35000-37000 kr i månaden. Kvinnodominerade yrken släpar efter och har ett genomsnitt på 19815 kr i månaden. Tre gånger mindre än vad riksdagspolitiker tjänar. 1999 var en riksdagsledamots arvode 31 300kr. Det är en löneökning som nästan dubblat lönen på 16 år dvs nästan 100%.

Jämförs det med andra yrken ser det annorlunda ut. En metallarbetare har idag en genomsnittslön på 22 894kr. För 16 år sedan var genomsnittslönen ungefär 16 200kr. Löneökningen de senaste 16 åren för en metallarbetare är ungefär 40%. Metallarbetarens löneutvecklingen ligger på samma nivå som andra yrken som definieras som arbetaryrken.

Löneskillnaderna mellan arbetare och politiker har rusat iväg

1999 tjänade riksdagspolitikern enbart lite mer än dubbelt vad en arbetare gjorde. 2015 har politikerarvodet blivit nästan tre gånger högre än en arbetarlön. Samtidigt har riksdagspolitikerna inför flera förmåner som t.ex. avgångsvederlag som gäller fram tills pensionen. Dagens avgångsvederlag ligger på (insätt summa). Arbetslösa arbetare får nöja sig med a-kassans maxtak 25.025 kr/mån.

 

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

To Top