INRIKES

Privat skolkoncern satsar skolpengar på att påverka anställda i riksdagsvalet

KAPITALSM Den privata skolkoncernen Academedia använder skattepengar avsedda för elevers skolgång till att propagera för kapitalistisk välfärdsplundring. Det framgår av brev som koncernen skickat ut till sina anställda.

“Academedia använder sin ekonomiska makt för att påverka anställda lärare i det kommande riksdagsvalet.” Det skriver de bägge Academedia-lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom i en debattartikel i tidningen Arbetet. I artikeln framgår det att Academedia har skickat ut partipolitisk information till tusentals anställda där Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna framställs i god dager samtidigt som S+MP-regeringen och Vänsterpartiet framställs som dåliga. Anledningen till Academedias politiska ställningstagande ligger i regeringen och Vänsterpartiets planerade förslag om att begränsa förlusterna i välfärden.

I brevet till de anställda inom koncernen använder Academedia sig av en typiskt liberal argumentation som går ut på att regeringen och Vänsterpartiet är emot valfrihet. ”Varför denna unika möjlighet att välja skola ska stoppas är svårt att förstå.” skriver Academedia, utan att nämna att förslaget om vinstbegränsning skulle ge koncernens aktieägare fortsatt rätt att plocka ut skattepengar avsedda för elever. I brevet framgår det även att koncernen ska skicka ut speciella informationspaket till koncerncheferna. Enligt Academedia ska paketen innehålla ”frågor och svar om både processen och förslaget som sådant, samt en del annat material som en sammanfattning av vad de viktigaste remissinstanserna sagt om utredningen.”

Skolkoncernen ger även Vänsterpartiet äran för att drivit på regeringen om att begränsa välfärdsförlusterna.
”Anledningen till att förslaget ändå läggs fram är att det är ett krav från Vänsterpartiet. Om regeringen inte lägger fram ett förslag om vinstbegränsningar drar sig Vänsterpartiet ur budgetöverenskommelsen”. skriver koncernen.

Lärarna vid Academedia är allt annat än nöjda över arbetsköparens partipolitiska ställningstagande. I debattartikeln i Arbetet beskriver lärarna sin vardagliga arbetssituation och det orimliga i att anställda ska eventuellt ska tvingas till att propagera för företagsägarnas politiska linje.

”Vi som jobbar i skolan vet att skolcheferna redan är överhopade av administrativa uppgifter och uppdraget att vara skolans pedagogiska ledare.
Men nu ska de tydligen också tvingas propagera för Academedias, Alliansens och Sverigedemokraternas politiska ställningstaganden i en av riksdagsvalets viktigaste frågor.” skriver lärarna och fortsätter.

”Samtidigt som Academedia slipar sin organisation inför valet har man fört en kampanj mot lärare och elever som är aktiva i föreningen Elevintresse före vinstintresse.

Vad vi ser här är resultatet av att låta vinstdrivande aktiebolag äga och driva skolor. De nöjer sig inte med att administrera skolan, växa till oligopolstorlek och maximera sina ekonomiska vinster.”

Läs hela debattartikeln här.


Maria Johansson

maria.johansson@aktuelltfokus.se

Upp