KRÖNIKA

Rasistiska ockultister bedriver skattefinansierad barnavård

KRÖNIKA Föräldrar som besökte en informationsträff om vaccinering på den privata barnavårdscentralen Allvis i Stockholm med barnmorskan Kirsten Nisted möttes av det något förvånande budskapet att vaccinationer inte är så viktiga och att det kan vara bra för barnets ”personliga utveckling” att drabbas av mässling, röda hund och påssjuka. Vaccinationsgraden bland barn som besöker Allvis är bara 44,2 procent, att jämföras med 95 procent vid en genomsnittlig vårdcentral.

Kirsten Nisted tonade ner riskerna med kikhosta, en sjukdom som tre spädbarn dött av sedan 2014. Ingen positiv information om vaccination lyftes fram, istället rekommenderades homeopatiska ”läkemedel”. Att en skattefinansierad vårdcentral som har vårdavtal med landstingen sprider lögner som går emot både vetenskap och landstingets riktlinjer kan verka märkligt. Det blir något klarare när vi på Allvis hemsida kan läsa att mottagningen har kopplingar till Vidarkliniken och vilar på antroposofisk grund.

Antroposofin är en filosofi baserad på den österrikiska ockultisten Rudolf Steiners andesyner. En av Steiners viktigaste lärdomar från andevärlden var en andlig raslära där vita människor, arier enligt antroposofernas språkbruk, är mest andligt avancerade och de nordisk-germanska människorna de främsta av de främsta. Svarta ansåg han å andra sidan vara barnsliga och primitiva och att ”de hör inte hemma i Europa och det är självklart inte något annat än skamligt att denna ras nu spelar en så stor roll i Europa”. De mer esoteriska delarna av den tyska nazismen delar i mångt och mycket antroposofins idéhistoria.

En annan upplysning Steiner fick av andevärlden är att barnsjukdomar som mässling och röda hund är gynnsam för barns andliga utveckling. Febersjukdomar kopplas till den onda anden Lucifer och behövs för att balansera den onda anden Ahriman (människor som tror på det här bedriver alltså skattefinansierad sjukvård i Sverige).

Mässling är av världens allvarligaste barnsjukdomar och mycket smittsam. Framgångsrika vaccinationsprogram har kraftigt minskat dödligheten. Framgången är dock beroende av att vaccinationsgraden hålls över 95 procent. Mässling sprids återigen i Europa. I Rumänien har 17 personer avlidit bara under 2017. Även i Sverige pågår en mini-epidemi där 13 personer insjuknat i år, samtliga ovaccinerade.

Ska rasistiska ockultister få skattepengar för att underminera Sveriges vaccinationsprogram?

Johan Persson
redaktionen@aktuelltfokus.se

Upp