INRIKES

Regeringen förväntas höja pensionsåldern

INRIKES Socialförsäkringsministern Annika Strandhäll meddelar att hon kommer lägga fram ett förslag för en höjd pensionsålder. Trots att livslängden för flera grupper i Sverige inte ökat sin livslängd.

Att pensionsålder kommer höjas är fastslaget sedan slutet av 2017. Det är en överenskommelse gjord av pensionsgruppen som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Hur höjningen kommer se ut är däremot oklart och ett förslag har inte kunnat förberedas då Sverige inte haft någon regering fram tills nyligen.

Efter att en ny regering nu har röstats fram och Annika Strandhäll får behålla sin plats som socialförsäkringsminister meddelar hon att det snart kommer läggas fram ett förslag om höjd pensionsålder. Om förslaget läggs fram i tid innebär det att de första stegen av höjningen kommer att ske redan nästa år.

Om pensionsgruppens förslag går igenom innebär det att 2023 kommer den nya pensionsåldern ligga på 69 år och gälla för alla födda efter 1955. 2026 kommer den lägsta åldern för att ta ut allmän pension ligga på 64 år.

Livslängden sjunker
Höjningen av pensionsåldern rättfärdigas med myten om att det svenska folket ökat sin livslängd. Det påståendet gäller bara för ett fåtal grupper i det svenska samhället. En viktig markör som avgör om livslängden ökat eller minskat är vilken samhällsklass personen tillhör.

De som ökat sin livslängd i Sverige är främst högskoleutbildade personer. Uppdelat i kön är det högskoleutbildade män som ökat sin livslängd med 8,5 månader medan högskoleutbildade kvinnor ökat sin livslängd med 6 månader.

En grupp som däremot stannat upp eller fått kortare livslängd är de lågutbildade. Lågutbildade män har inte haft någon längre livslängd samtidigt som lågutbildade kvinnor fått sin livslängd minskad med 2,5 månader.

En höjd pensionsålder skulle innebära att de lågutbildade i samhället, som generellt tillhör de lägre samhällsklasserna skulle spendera en större del av sitt liv på arbetsplatserna.

Nicklas Andersson
nicklas.andersson@aktuelltfokus.se

Upp