INRIKES

Spelinspektionen delar ut varningsbrev

Spelinspektionen har haft ett mycket aktivt år efter införandet av den nya spellagen. Flera svensklicensierade casinon har fått böter under året för att de inte har kunnat följa överenskomna regler av olika slag och en del spelbolag har fått licensen tillbakadragen. Nu har Spelinspektionen även riktat in sig mot svenska bolag som erbjuder betaltjänster till spelbolag.

Myndigheten publicerade ett uttalande på sin officiella webbsida den 12 september där det deklarerades att de hade skickat ett brev till företag som erbjuder nationella betaltjänster. I brevet som också har publicerats på sidan står det att företagen kan bryta mot den nya spellagen om de överför pengar från spel till och från operatörer som inte är licensierade av Spelinspektionen.

Spelinspektionens brev

Brevet är enbart en uppmaning som informerar betaltjänstleverantörerna om hur de kan bidra till att minska spelmarknadens risker om de följer de uppsatta reglerna. Här är några utvalda delar från brevet som du kan läsa i sin helhet här:

“Betaltjänstleverantörer som verkar på spelmarknaden kan genom att inte förmedla insatser eller vinster till och från olicensierade spelbolag bidra till minskade risker för att spelbolag används för penningtvätt, sociala skadeverkningar och otillbörlig konkurrens.

I ett licenssystem är det angeläget att skydda licenshavare från otillbörlig konkurrens från olicensierade spelbolag som inte har licens att agera på den svenska marknaden. Betaltjänstleverantörer som förmedlar insatser eller vinster till och från olicensierade spelbolag bidrar till otillbörlig konkurrens för de spelbolag som har licens enligt spellagen.

Spelinspektionen är den myndighet som kontrollerar att spelbolag med licens i Sverige följer penningtvättslagen. Spelinspektionen har dock inte rätt att kontrollera bolag som saknar svensk licens. Betaltjänstleverantörer som förmedlar insatser eller vinster till och från olicensierade spelbolag medverkar därmed till att dessa bolag kan fortsätta att bedriva sin verksamhet utan att följa svensk penningtvättslag. Detta kan i sin tur innebära en ökad risk för penningtvätt via spel.

Betaltjänstleverantörer som förmedlar insatser eller vinster till och från olicensierade spelbolag bidrar till att dessa bolag kan fortsätta att bedriva sin verksamhet utan att följa svenska lagar och regler.”

Utländska casinon kan ha en annan licens

Spelbolag som har licenser från andra länder som till exempel Storbritannien eller Malta kan självklart använda sig av svenska betaltjänstleverantörer, för det är inte olagligt för ett finansbolag att erbjuda sina tjänster utanför Sverige. På casinoutanlicens.co finns det till exempel flera casinon listade som har utländska licenser, men de vänder sig inte direkt till svenska spelare och är därför inte olagliga. Spelinspektionens brev riktar sig mot företag med betaltjänster som erbjuds till casinon utan svensk licens, men som riktar sig direkt mot svenskar med sin marknadsföring, utformning och tillgängliga språk på sidan. Det är inte olagligt för svenskar att spela på utländska casinon.

Upp