ARBETSLIV

SSAB krävs på böter efter arbetsplatsolycka

OTRYGGA SVERIGE|SSAB döms för arbetsmiljöbrott och krävs på böter efter arbetsplatsolycka. 

SSAB krävs på 200 000 kronor i företagsbot, efter att ha fått ett strafföreläggande om arbetsmiljöbrott skriver Sörmlands Nyheter.

Bakgrunden är en olycka i februari 2016, då en anställd på SSAB i Oxelösund fastnade i en motordriven kran och drogs med. Den anställde drabbades bland annat av en stor sårskada, en benfraktur och känselbortfall. Enligt åklagaren skador som “inte är att betrakta som ringa”.

Olyckan inträffade då den anställde skulle utföra ett arbete, och befann sig inom ett område där en motordriven kran förflyttas på räls. Just då flyttade kranföraren kranen på rälsen, vilket den andre arbetaren inte märkte. Han blev påkörd, fastnade i kranen och drogs med.

Arbetsmiljölagen säger att arbetsköparen är skyldig att vidta alla åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för olycksfall i arbetet. Denne är också skyldig att upplysa arbetstagare om risker i arbetet

Enligt åklagaren, som utfärdat strafföreläggandet, har de ansvariga på företaget agerat oaktsamt och inte gjort tillräckligt för att förebygga händelsen. Det fanns till exempel inte tillräckligt skydd runt kranens arbetsområde, som förhindrade att andra arbetstagare än kranföraren befann sig där.

Rickard Karlsson
rickard.karlsson@aktuelltfokus.se

Upp