Kontakta oss

EKONOMI

Svenskar spelar alltmer online casino – så anpassar sig spelarna efter det ekonomiska läget

Publicerat

den

Foto: Andrey Popov

Spel om pengar är sedan länge en hobby många svenskar ägnar sig åt. Casinospel och betting har blivit alltmer populärt med åren, och under 2022 nådde spelmarknaden nya nivåer.

I en rapport publicerad av Spelinspektionen framkommer att 38 procent av de tillfrågade spelat om pengar under den senaste veckan. Därtill är det 14 procent som uppger att de spelat den senaste månaden och sju procent som spelat under de senaste 2–3 månaderna.

Omsättningsrekord på spelmarknaden – utländska casinon exkluderade

Svenskarnas fascination för spel om pengar visar sig också tydligt i spelmarknadens omsättning, som nådde en ny högstanivå under fjolåret. Sveriges spelmarknad omsatte totalt 27,4 miljarder kronor, vilket är en ökning om 1,4 miljarder jämfört med 2021. I dessa siffror inkluderas endast spelbolag i Sverige och med svensk licens – de utländska aktörerna är alltså exkluderade från sammanställningen.

Att spela på utländska casino, det vill säga casinon utan svensk licens, är något många svenskar gör i dag. Någon exakt siffra över antalet spelare som väljer utländska casinon finns inte tillgänglig, men Folkhälsomyndigheten uppskattar att svenskarna under 2021 spelade för 2,4 miljarder kronor på casinon utan svensk licens.

Friare spelmiljö på casino utan svensk licens

Det finns ett flertal anledningar till att somliga väljer att spela på utländska casinon i stället för de svenska motsvarigheterna. De flesta grundar sig i den svenska spellag som infördes år 2019, vilken resulterat i att det nu finns betydande skillnader mellan casinon med och utan svensk licens.

Bland de främsta skillnaderna finns att utländska casinon kan erbjuda flertalet bonusar till sina kunder, medan svenska bolag endast får tilldela en bonus per spelare och licens. Därtill behöver utländska casinon inte vara anslutna till självavstängningsregistret Spelpaus samtidigt som spelare inte behöver sätta obligatoriska maxgränser för sina insättningar.

Skillnaderna i spelregler gör att utländska casinon kan erbjuda en friare spelmiljö. Detta, i sin tur, gör att spelare som väljer dessa alternativ kan behöva vara mer försiktiga i sitt spelsätt för att undvika de eventuella risker som finns i spel om pengar.

Det ekonomiska läget kan förändra spelarnas beteende

Risken för att utveckla ett spelproblem och frågan om ansvarsfullt spelande har blivit mer och mer omtalad i takt med att intresset för spel om pengar ökar. Att spela ansvarsfullt har därtill blivit särskilt viktigt i och med det rådande ekonomiska läget i Sverige, som lett till att somliga har mindre pengar än vanligt att röra sig med och att spela för.

I Spelinspektionens senaste rapport tar man upp just inflationens påverkan på spelares spelbeteenden. Man pekar på att hyror och bostadsräntor samt priset på livsmedel och el når nya rekordnivåer, och frågar sedan intervjuobjekten huruvida de tror att detta kommer innebära att de spelar mer eller mindre än tidigare.

De allra flesta, 78 procent, uppger att de inte tror att prisökningarna kommer innebära någon skillnad alls i hur de spelar. Några enstaka procent svarar att de kommer spela mer än tidigare. 19 procent menar att de sannolikt kommer att spela mindre – 10 procent att de kommer spela litet mindre, 9 procent att de kommer spela mycket mindre.

Så förändras spelbeteendet i relation till inkomst

Unga personer är de som främst menar att de kommer att minska sitt spelande. Bland personer i åldrarna 18–29 är det 18 procent som uppger att de kommer spela mycket mindre. Dock anger endast tre procent i denna åldersgrupp att de kommer spela litet mindre. Att vilja spela mycket mindre är som vanligast bland personer i åldrarna 65–84.

Att vilja spela mindre tycks bli alltmer ovanligt ju mer man tjänar. Bland de intervjupersoner som tjänar över 42 000 kronor i månaden uppger nio procent att de tror att de kommer spela litet mindre och fem procent att de kommer spela mycket mindre. I den grupp personer som tjänar mellan 31 000 och 42 000 kronor i månaden uppgår samma siffror till 12 respektive sju procent.

Tjänar man mellan 18 000 och 30 000 kronor i månaden är det än vanligare att vilja dra ner på sitt spelande i och med rådande ekonomiska läge. Här menar 10 procent att de tror att de kommer spela mycket mindre och 13 procent spela mycket mindre.

Därefter, i gruppen personer som tjänar högst 17 000 kronor i månaden, kommer ett trendbrott. Här uppger 18 procent att det är sannolikt att de drar ner på sitt spelande. 12 procent uppger att de kommer spela mycket mindre. Endast sex procent menar att de kommer spela litet mindre, vilket är den minsta procentsatsen sett till samtliga inkomstkategorier.

Casinospel fortsatt en populär hobby

Exakt hur spelarnas beteende förändrats under den senaste tidens inflation, och hur det kommer förändras i framtiden, står ännu oklart. Casinospel är dock en mycket populär hobby bland många svenskar och som blivit alltmer populär med åren, även under 2022 då inflationen slog till. Sannolikheten att spelandet, på såväl svenska som utländska casinon, minskar anmärkningsvärt mycket i framtiden kan utifrån detta bedömas som relativt liten.

 

Fortsätt läsa
Annons