INRIKES

Svidande kritik mot S-toppen Ann Sofie Hermansson

Ann Sofie Hermansson - Faksimil Vimeo

GÖTEBORG Socialdemokraterna hade fortfarande kunnat sitta vid makten i Göteborg om det inte vore för Socialdemokraternas gruppledare. Det framgår av ett öppet brev från S distriktsstyrelse i Göteborg. Enligt styrelsen har Hermansson drivit en egen politisk linje som partiet inte stått bakom.

I skrivande stund råder det politiskt högerstyre i Göteborg, men så hade det inte behövt vara. Efter valet hade Socialdemokraterna chansen att behålla makten, men för det så krävdes det samtal och kompromisser med de tidigare samarbetspartierna V, MP och FI. Enligt Socialdemokraternas Göteborgsdistrikt gick Ann Sofie Hermansson rakt emot partiviljan och valde att distansera S från de rödgröna istället för att samarbeta.

“Vid ett annat tillfälle handlar det om undanhållande av information. Detta skedde till exempel efter valet och gällde hur övriga rödgröna partier ville samarbeta. Hermansson beslutade i höstas mot partidistriktets styrelses uttryckliga vilja om samarbete med Demokraterna och att inte distansera sig från de rödgröna partierna. Detta valde stadshuset att nonchalera och agerade istället tvärtom.” skriver S-distriktet.

Även i frågor rörande privatiseringar och utförsäljningar har den kontroversiella gruppledaren valt att strunta i partilinjen. I distriktsstyrelsens brev pekar man specifikt ut den planerade försäljningen av hyresrätter i Rannebergen. Styrelsen skriver att ett fåtal personer under lång tid bedrivit en en delvis egen politisk inriktning som saknar förankring i partiet.

Beslutet att kräva Ann Sofie Hermanssons avgång var fattat av en enhällig styrelse. Distriktsstyrelsen skriver även att man har helt olika syn på hur en modern folkrörelse ska arbeta.

“En enhällig distriktsstyrelse beslutade igår att Ann-Sofie Hermansson inte längre har förtroende att fortsätta som gruppledare. Grunden till detta är olika syn på hur en modern folkrörelse ska arbeta. Vår grundsyn är att den ska vila på dialog, öppenhet och demokratiska beslut.”

Läs S Göteborgs brev här.

Maria Johansson
maria.johansson@aktuelltfokus.se

Upp