INRIKES

“Terrorexpert” kränkt över motbevisade konspirationsteorier

INRIKES| Den medialt kända och flitigt anlitade terrorismforskaren Magnus Ranstorp är kränkt. I ett offentligt meddelande på Twitter skriver ”experten” att Karin Pettersson, ledarskribent på Aftonbladet har attackerat honom genom att skriva att han är flitigt anlitad och medialt känd.

Bakgrunden till att Ranstorp är kränkt sträcker sig tillbaka till helgen då Expressens liberala ledarskribent Anna Dahlberg skrev en ledare där hon bland annat ansåg att högern är sanningssägare som inte får lov att komma till tals i media och som stigmatiseras på grund av sina åsikter även fast de är ”oberoende experter”. De ”experter” Dahlberg framhöll var Magnus Ranstorp, debattören och ledarskribenten Per Gudmundson och Tino Sanandaji.

Idag publicerade Aftonbladets ledarskribent Karin Pettersson en totalsågning av Anna Dahlbergs text. I Petterssons ledare som bär rubriken, ”Tokhögern är inga oberoende experter” skriver hon följande om Magnus Ranstorp;

“Dahlberg bygger sin text på att tre personer hon gillar inte anlitas mer som experter i media.
Ett av hennes exempel är en av Sveriges mest anlitade experter i media, Magnus Ranstorp.
Ranstorp har under lång tid prenumererat på utrymme i Sveriges största nyhets- och aktualitetsprogram. Enligt Dahlberg har han dock kommit in ”den mediala värmen” först efter terrordåden i Paris och Köpenhamn.
Snälla, sluta.
En enkel slagning i mediearkivet Retriever visar att Ranstorp var omskriven fler gånger både 2010, 2011 och 2012 än vad han var i fjol. Han redovisade 2013 ett uppdrag från regeringen att utreda förebyggande av våldsam extremism. Han har haft uppdrag för Sida och sitter i Kungliga Krigsvetenskapsakademien.
Att säga att Ranstorp inte fått vara med i den mediala värmen är ungefär som att säga att jultomten får för lite uppmärksamhet på julafton. En sämre underbyggd teori är svårt att hitta sedan Hanne Kjöller räknade fel på travhästen Husby.”

Karin Petterssons svar till Anna Dahlberg upprör liberaler och konservativa tyckare på sociala medier. En av de som upprörs är som sagt ”sanningssägaren” Magnus Ranstorp. Framförallt är Ranstorp upprörd över att Aftonbladet-ledaren slår fast att Ranstorps ”expertis” ledde till att han drog slutsatsen att det var Al Qaida som låg bakom den konservativa terroristen Anders Breiviks terrordåd i Oslo.

ranstorp2

På mikrobloggen Twitter skriver Ranstorp klart och tydligt att Karin Pettersson har helt fel.
Inlägget har i skrivande stund hånats och blivit beskylld för historieförfalskning av vänsteraktivister.

ranstorp

Sanningssägare eller inte?

En del menar att Magnus Ranstorp är expert inom sin forskning. Andra menar att han är politiskt motiverad och driven. Klart är att Ranstorp har studerat vid Gustavus Adolphus College och varit verksam vid St Andrews universitet i Skottland, där han 1995 tog en Ph.D. inom internationella relationer, ett ämne han har undervisat i. Sedan 2005 är Ranstorp forskningschef vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan i Stockholm. Han är även invald i EU:s formella expertgrupp Radicalisation Awareness Network samt World Economic Forum Global Agenda Council on Terrorism.

Förutom att ha slagit fast att det var muslimer som låg bakom Breiviks terrordåd i Oslo har den starkt ifrågasatte ”experten” även slagit fast att det existerar så kallad avhopparverksamhet för vänsteraktivister, det vill säga av samma form som har funnits och finns för högerradikala aktivister och gängkriminella. Intervjuad som terrorexpert av högerliberala dagstidningen Svenska Dagbladet i januari förra året sade han följande.

– Vi har välutvecklad avhopparverksamhet på högersidan och det finns även på vänstersidan till viss del.

Ranstorps uttalande visade sig inte stämma. Någon sådan verksamhet för vänsteraktiva har aldrig funnits. Enligt tidigare rapporter av den så kallade Exit-verksamheten har utvärderingarna pekat på att någon liknande verksamhet inte ens behövs i Sverige.

Ungdomsstyrelsens Exit-utredning slog bland annat fast;

”På frågan om det behövs stöd till avhoppare från vänsterautonoma grupperingar är det generella svaret från intervjupersoner ‘nej’. Den främsta motiveringen handlar om att ett avhopp från en vänsterautonom gruppering inte medför samma hotbild som ett avhopp från en högerextremistisk rörelse. Att vara medlem i en vänsterautonom grupp upplevs inte heller vara lika stigmatiserande som att ingå i en högerextremistisk gruppering vilket i sig kan innebära att avhopparen möts av ett, relativt sett, ‘välkomnande’ mottagande från övriga samhället vid avhopp.”
Källa: Ungdomsstyrelsen, Avhopparverksamhet, 2010

2009 kritiserades Ranstorp kraftigt av såväl Malmö Högskola som av Lunds universitet. Kritiken kom efter Ranstorps Rosengårdsrapport, en rapport som har dömts ut av “expertens” forskarkollegor. Magnus Ranstorps rapport, som även var en statlig rapport slog fast att radikala muslimska gruppers inflytande hade ökat i Rosengård. Rosengårdsrapporten visade sig däremot bygga på andrahandsuppgifter. Exempelvis drog rapporten slutsatsen att det skulle finnas “åsiktskontrollanter” i Malmö bestående av “radikala muslimer” som bland annat besöker nyanlända och som skulle tala om för dem vad de får och inte får göra.

En av de som reagerade då var forskaren Aje Carlbom, socialantropolog vid Malmö högskola, som deltagit i flera forskningsprojekt i Rosengård. Aje Carlbom intervjuades även i Rosengårdsrapporten, i tidningen Sydsvenskan jämförde de så kallade “åsiktskontrollanterna” med dörrknackare från Jehovas Vittnen. Om rapporten svarade han följande;

Rapporten bygger mestadels på anekdoter och hörsägen och det går inte att dra några slutsatser av den om huruvida radikaliseringen ökar eller ej.

 

Kim Fredriksson
kim.fredriksson@aktuelltfokus.se

3 kommentarer
Upp