ARBETSLIV

Tusentals svenska barn har inget hem

OTRYGGA SVERIGETusentals svenska barn har inget hem – de tvingas från det ena tillfälliga boendet till andra, små bostäder som inte sällan är angripna av skadedjur och mögel. Men ingen vet hur många de utsatta barnen är.

Rädda barnen har publicerat en rapport om barns hemlöshet. Minst 5 390 barn är hemlösa enligt enkäten, bara i landets större kommuner. Enkätundersökningen vände sig till kommuner med över 60 000 invånare. Av 37 tillfrågade kommuner svarade av 25.Kommunerna uppger själva att det är svårt att beräkna antalet hemlösa barn och att mörkertalet antagligen är stort.

Men inga tillförlitliga siffror finns, varken på kommunal eller nationell nivå. Och en sådan bakgrund är nödvändig om förhållandena ska ändras på politisk väg.

Alla familjer i Rädda Barnens rapport har bott trångt under långa perioder, ibland i flera år. Det kan handla om tre till fem personer som levt tillsammans på tio kvadratmeter.

– Oavsett boendeform, om det är hotellhem eller andra tillfälliga bostäder, så handlar det nästan alltid om extrem trångboddhet. Vi pratar om en trångboddhet som vi såg kanske på 30-talet. Det är ovärdigt att barn i ett välfärdsland som Sverige bor på det här sättet, säger Elisabeth Dahlin från Rädda Barnen.

Flera riskgrupper för hemlöshet
Störst risk att hamna i hemlöshet löper barn med ensamstående föräldrar och barn till utlandsfödda. Även här saknas pålitlig statistik, men enligt Stockholms stads senaste kartläggning hörde minst sju av tio bostadslösa barn till någon av de kategorierna.

En annan viktig grupp är barn till kvinnor som utsatts för våld inom familjen som ofta blir utestängda från bostadsmarknaden efter att ha bott på kvinnojourer eller haft skyddat boende.

Rickard Karlsson
rickard.karlsson@aktuelltfokus.se

Upp