UTRIKES

Världsbanken hotar urfolkens rättigheter!

KAPITALISM| Från att tidigare ha varit positiva till rättigheter för världens urfolk har nu världsbanken tagit ett steg i en annan riktning.

För nästan tio år sedan började Världsbanken fundera på sin egen policy och med ett mål att inkludera urfolks rättigheter i sina skrivelser gav det hopp för organisationer världen över. Men vid samma tidpunkt kom kritiska röster att höras från bland annat Brasilien, Indien, Kenya, Etiopien och Tanzania, uppger Intercontinental Cry.

Argumenten som fördes fram emot Världsbankens planer på att ändra i sin policy så att den inkluderade urfolkens rättigheter påstods kunna skapa “etniska konflikter”, trots att det inte fanns några bevis på att så var fallet. Enligt Intercontinental Cry är orsaken till den typen av konfilkter orsakade när människors grundläggande rättigheter inte respekteras.

De länder som inte vill inkludera urfolkens rättigheter har samtidigt begått enorma övertramp gentemot de urfolk som lever inom ländernas gränser. Etiopien och Kenya har båda två haft projekt som finansierat av världsbanken där våld mot urfolk återfunnits. I Kenya brände man ner byar och i Etiopien fördrev man mer än 70 000 människor. Brasiliens dammbygge i Amazonen har även det uppmärksammats som ett hot mot landets urfolk.

Även inom Världsbankens anställda finns ett motstånd att respektera urfolkens rätt att existera. Man föredrar med andra ord kapitalismens plundringsprinciper före allt annat.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

To Top