Kontakta oss

ARBETSLIV

Arbetsgivaren struntade i skyddsutrustningen

Publicerat

den

OTRYGGA SVERIGE | I september 2011 revs en byggnad på SSAB Emea:s område i Luleå och det var under rivningsarbetet som arbetsplatsolyckan inträffade. En anställd på företaget Empower, som utförde rivningen arbetade på byggnadens tak när han plötsligt föll genom ett hål och slog i marken.

Fallet som var mellan fyra och fem meter ledde till att den anställde mannen bröt att antal ryggkotor och ena armen. Mannen hade säkerhetsbälte på sig vid fallet men hade kopplat bort själva säkerhetslinan som var kopplad till ett räcke. Anledningen var att den inte löpte med när han gick över taket. Stora delar av taket var nedmonterat och det saknades skyddsanordningar och räcken på flera ställen. Skyddsutrustningen är mycket viktig så anställda inte ska skada sig vid arbete på hög höjd. Ett ansvar som ligger på arbetsgivaren att se till att det finns ett fungerande skydd.

Åklagaren anser att en arbetsledare på företaget av oaktsamhet orsakat den anställdes skador. De anställda har inte fått tillräckliga instruktioner om arbetsmetoder och lämplig säkerhetsutrustning som fungerar för uppdraget. Åklagaren anser att arbetsgivaren därigenom brutit mot arbetsmiljölagens bestämmelser och kräver att företaget betalar en företagsbot på 400 000 kronor.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se