Kontakta oss

INRIKES

Folkets överklagande mot detaljplaner ignoreras

Publicerat

den

INRIKES| Centralstyrda detaljplaner över vad som ska byggas och var kan överklagas av folket. Men enligt en ny studie har det sällan någon betydelse för detaljplanens genomförande.

Det är främst detaljplaner i Stockholm under år 2013 som granskats av masterstudenten Gustaf Davidsson i hans examensarbete. Till Byggvärlden uppger han att knappt fyra av 80 överklagade planer han granskats har upphävts. Enligt Davidsson är det väldigt sällan som detaljplaner ”äventyrar” deras genomförande.

– Eller till och med i obefintlig utsträckning. Anledningen till det är att i alla de fyra fallen där planerna upphävts har kommunerna startat ett nytt planarbete där man säger sig ämna tillgodose länsstyrelsens eller domstolens synpunkter, men ingenting om att man tänker tillgodose de klagandes synpunkter.

Det framstår som om Davidssons masteruppsats är ytterligare ett bevis på att det är byggföretagen snarare än svenska folket som gynnas i dagsläget. För att Sverige ska få bukt med bostadsbristen krävs en byggpolitik som tjänar folket snarare än kapitalet. För den sakens skull krävs att folket ska få en större möjlighet att påverka vad som byggs och hur det byggs.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

Fortsätt läsa
Annons