Kontakta oss

INRIKES

Liberala och högerstyrda kommuner toppar listan över polisens utsatta områden

Publicerat

den

Svenska högerpolitiker från Liberalerna och Moderaterna

SVERIGE Majoriteten av Sveriges utsatta områden ligger i liberala och högerstyrda kommuner. Det står klart efter polisens rapport om Sveriges värsta klassamhällen där kriminella konstellationer riskerar att ta över de offentliga rummen.

I Noa:s rapport ”Utsatta områden – Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen” har polisen listat 61 områden som så kallat ”utsatta”. Områdena är fördelade över totalt 26 kommuner där storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö toppar listan över platser där polisen menar att dom har misslyckats med sitt jobb.

Aktuellt Fokus har tittat närmare på kommunerna och hur de styrs politiskt. En klart övervägande majoritet av kommunerna är antingen liberal- eller högerstyrda. Totalt rör det sig om 15 av 26 kommuner.

Ny på listan över så kallat utsatta områden återfinns Karlslund i Landskrona. Landskrona styrs av fyrklövern Liberalerna, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet – och är alltså en högerliberal kommun.

I Eskilstuna regerar Socialdemokraterna tillsammans med högerpartiet Moderaterna och liberala Centerpartiet. Det ovanliga styret väljer Aktuellt Fokus att klassifiera som ett liberalt sådant. Kombinationen socialdemokrater och högerliberaler är däremot inte helt ovanlig; på listan återfinns sex sådana styren.

I Järfälla och Haninge styrs kommunerna av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Med hänsyn till partiernas liberala praktik men skiftande ideologiska ställningstaganden har vi valt att gråmarkera kommunerna ifråga.

Nedan ser du kommunerna som återfinns i polisens särskilda lista.

Borlänge – S+V+MP+OFA
Borås – S+V+MP
Botkyrka – S+MP+V
Eskilstuna – S+M+C
Göteborg – S+MP+V+FI
Haninge – S+C+MP
Halmstad – M+C+L+MP+KD
Helsingborg – M+L+C+KD+MP
Huddinge – M+L+C+DP+KD+HP
Järfälla – S+MP+C
Jönköping – M+KD+C+L
Kristianstad – S+L+C
Landskrona – L+M+MP+SD
Linköping – S+MP+L
Malmö – S+MP
Norrköping – S+L+C+KD
Sollentuna – M+L+KD
Stockholm – S+MP+V+FI
Sundbyberg – M+MP+L+C+KD
Södertälje – S+MP+V
Upplands Bro – S+MP+KD+C
Upplands Väsby – S+MP+V+VB
Uppsala – S+MP+V
Växjö – M+C+MP+L+KD
Västerås – S+MP+C+KD
Örebro – S+KD+C

Fakta: Polisens definitioner av ”utsatta områden”

Så här definierar Noa vad som är att betrakta som ett ”utsatt område” respektive ”särskilt utsatt område”.

”Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och utpressning, eller indirekta, som
· offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man
· narkotikahandel som bedrivs öppet
· ett utåtagerande missnöje mot samhället”

Polisens defintion av ”särskilt utsatt område”;

”Ett särskilt utsatt område kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen i området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning. Många gånger har det skett en normalisering vilket lett till att varken polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området. Ett särskilt utsatt område inbegriper även i viss mån
 parallella samhällsstrukturer
 extremism, såsom systematiska kränkningar av religionsfriheten eller starkt fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och rättigheter
 personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden
 en hög koncentration av kriminella
En ytterligare försvårande uppgift är om det ligger andra utsatta områden i nära anslutning till ett särskilt utsatt område. Då finns det risk för samverkan mellan kriminella personer eller nätverk inom områdena.”

I Noa:s rapport slår polismyndigheten fast sambandet mellan skenande kriminalitet och klassamhället. Ju sämre socioekonomiska förutsättningar som finns i ett område desto mer ökar risken för kriminaliteten och otryggheten bland invånarna.

”Alla präglas av social och ekonomisk utsatthet som är högre än genomsnittet i Sverige sett till hög arbetslöshet, låga inkomster, fler i långvarigt bidragsstöd och färre med gymnasiebehörighet. Andelen sysselsatta i februari 2017 i Sverige var totalt 66,7 procent. Motsvarande siffra i de utsatta områdena var 49,5 procent och i de särskilt utsatta 47,2 procent.
Dessa levnadsförhållanden beskrivs i forskning som sociala riskfaktorer, vilket inkluderar socioekonomiska förhållanden som nämnts ovan, men det kan även handla om etnisk segregation samt ungdomar som marginaliseras och känner stark alienation i förhållande till samhället.”

Källa: Noa – Nationella operativa avdelningen

 

Maria Johansson
maria.johansson@aktuelltfokus.se