Kontakta oss

KONSUMTION KUNGÖRELSE

Marknaden för lyxiga second hand-prylar ökar

Publicerat

den

Under de senaste åren har försäljningen av lyxiga second hand-produkter ökat väldigt fort. Detta har till stor del berott på en ny generation av konsumenter och att man har mer och mer brutit ner fördomar mot att köpa begagnade saker.

Tidigare generationer har känt att man många köpa allt nytt och kanske rentav att det inte är fräscht att köpa saker som någon annan har använt. Men eftersom man nu alltmer är orolig för miljön och inser att man inte kan fortsätta att konsumera som man tidigare gjort har intresset för second hand ökat mycket.

Den globala marknaden för lyxprylar som säljs second hand väntas öka markant mellan 2019 och 2025

Rapporten ”Global Luxury Resale Market: Size, Trends and Forecasts” uppgav att marknaden för begagnade lyxprodukter väntas öka dramatiskt tack vare generationen som kallas millennials, men också på grund av en snabbt ökande medelklassbefolkning, fler invånare i storstäderna och ökad internetanvändning.

Enligt denna undersökning är inte de som väljer att köpa produkterna second hand sämre bemedlade utan är konsumenter som är medvetna om produkternas värde såväl som vad som är på modet just nu.

Även om marknaden ökar och fler och fler är intresserade av att köpa lyxprodukter second hand så är vissa fortfarande tveksamma. De kan känna att det finns en risk att köpa begagnat då de inte känner sig säkra på om varorna är äkta. De är också oroliga för att bli lurade på internet. Detta utgör ett visserligen litet hot mot marknaden men är ett hinder man behöver försöka komma runt.

Fördelar med att köpa begagnade lyxprodukter

Undersökningen visar även på de viktigaste fördelarna med att köpa och sälja lyxprodukter second hand. Man sparar pengar, värnar om miljön, stöder lokala företag, upptäcker nya märken och köper något nytt.

När det gäller att spara pengar så är detta något som tilltalar många. Även om till exempel begagnade lyxklockor ofta fortfarande är förhållandevis dyra jämfört med masstillverkade produkter så kan man verkligen spara mycket pengar på att köpa något i andra hand.

Historiskt sett har det inte varit särskilt populärt att köpa dessa produkter och marknaden har till större del bestått av små lokala butiker med en liten trogen kundkrets. Det har inte varit en marknad som har tilltalat den större massan. Men sedan fler och fler använder internet har denna trend vänt totalt. Nu är det coolt att köpa begagnade lyxprylar med en historia. Folk har äntligen insett värdet i att köpa något som kanske till och med är äldre än de själva, men som har hållit i alla år.

Nuförtiden är det i vissa kretsar mycket mer imponerande att köpa en vintage Louis Vuitton-väska än att gå och köpa en sprillans ny. De som köper vintage blir hyllade som unika, miljövänliga och hippa, medan de som köper helt nytt tittas lite snett på. Marknaden har verkligen förändrats under de senaste tio åren!

Samtidigt är det så klart en investering att till exempel köpa en helt ny märkesklocka om man vill.

 

Fortsätt läsa
Annons