Kontakta oss

I SAMARBETE MED ETT FÖRETAG

När bostaden behöver en mögelsanering

Publicerat

den

Om du äger din bostad och börjar känna lukten av mögel eller ser det med blotta ögat så kan det vara aktuellt med en mögelsanering. Det är viktigt att alltid åtgärda mögel, eftersom det är ett problem som kan sprida sig fort. Vid en mögelsanering saneras allt skadat material med ozon eller kemikalier.

 Det är ofta svårt och ibland även omöjligt att sanera mögel själv, samtidigt som det är skadligt för hälsan om det inte görs med rätt utrustning. Mögelsporer ska man inte andas in och när man börjar behandla områden som är angripna med mögel så kan sporerna sprida sig i luften. Mögel utsöndrar även metaboliter som kan skada lungfunktionen. Om du behöver sanering av mögel i Norrköping eller andra närliggande områden så är det därför alltid bäst att kontakta en professionell mögelsanerare.

Det är mycket viktigt att bli av med källan till möglet och därför måste man lokalisera den plats i bostaden som har fuktskadats. I hus är det vanligt att mögel uppstår på grund av fukt i källare och om så är fallet är det viktigt att hela källaren saneras.

Steg två är att göra en bedömning om hur omfattande skadan är. Därefter är det dags att byta ut indirekt och direkt skadat material. Eftersom mögel kan sprida sig över stora områden kan det vara mycket material som måste bytas ut. Ofta syns inte mögelsporer med blotta ögat och tar man inte bort allt påverkat material kan mögelproblemet snabbt bli lika utbrett igen.

De vanligaste metoderna för att sanera mögel är genom kemikalier och ozon. Kemikalien som används är vanligtvis mögeldödande oxidativ saneringsvätska som penslas eller dimmas ut i det utrymme som ska saneras. Kemisk sanering används när behandlingen måste tränga in i virket och ytlig behandling inte räcker till. Det är en giftig vätska under appliceringen och därför ska den endast användas av professionella med rätt skyddsutrustning. Om saneringsvätskan är baserad på natriumhypoklorit är den ofarlig några dagar efter appliceringen och lämnar inte kvar mögel på ytan.

Ozon är samma sak som vanligt syre och används när det handlar om ytligt mögel. Vid sanering med ozon placeras elektronisk utrustning som genererar ozon i det drabbade utrymmet. Ozon i luften bryter ner mögelpartiklar som finns i luften och på ytliga mögelskador. Doftpartiklar försvinner också med ozon. Det är vanligt att ozon används innan och efter kemisk sanering för att få bort mögelsporer i luften.

Det är viktigt att möglet inte kommer tillbaka och därför måste man installera avfuktare i utrymmen där mögel har eller kan uppstå i framtiden. Ventilation i badrum, kök eller andra fuktiga utrymmen samt avfuktare i vindar, krypgrunder och källare är ett måste för att hålla borta fuktskador och mögel.

 

 

Fortsätt läsa
Annons