Kontakta oss

UTRIKES

Rapporten: ”Tyskland har börjat militarisera EU”

Publicerat

den

EUEU bygger i hemlighet en egen militär styrka, med Tyskland i spetsen. Det innebär att stora delar av Tjeckiens och Rumäniens militär underställs den Tyska armén.

I ett försvarsbeslut som togs den 15 februari framgår att en Rumänsk och en Tjeckisk brigad kommer att integreras med ett Tyskt militärförband, vars huvuduppgift är att agera insatsstyrka åt EU.

Carlo Masala, professor i internationella relationer, menar att detta visar på att Tyskland gör sig redo att militarisera EU – trots att det inte finns något stöd för detta varken hos folket eller i EU-parlamentet.

Trots att det råder stor splittring i militrtärfrågan inom EU, så har man sedan mars i år etablerat ett eget militärt högkvarter, och föreslagit en budget på hela 56 miljarder kronor avsett för en egen EU-armé.

Den polska säkerhetspolitiska analytikern Justyna Gotkowska menar att beslutet mellan de 3 länderna är ett exempel på att den Tyska armén är svag, och att detta är ett desperat försök att stärka sig genom att integrera trupp från andra länder.

– Tyskarna insåg att de behövde fylla tomrummet i sina marktrupper för att stärka sitt politiska och militära inflytande i NATO, säger Gotkowska till tidningen Foreign Policy.

Beslutet är ett sätt för Tyskland att stärka sin militär bakvägen genom att undvika obeväma beslut, som att höja den egna militära förmågan – en åtgärd som det råder enormt lite stöd för hos det tyska folket.

Bild: UK Column

Emil Tholander
emil.tholander@aktuelltfokus.se