Kontakta oss

INRIKES

Förvärrad vattenbrist på Gotland och Öland

Publicerat

den

GOTLAND| Under sommaren har lokala nyhetstidningar från Kalmartrakten och Gotland gått varma med sin rapportering om den svåra torkan i länen. Risken finns att situationen förvärras i det långa loppet.

Vattennivåerna i Gotlands grundvattenmagasin är så låga att folket har tvingats till ransonering på ön. Orsaken beror främst på vintrar utan större mängder snö och frånvaron av regn de senaste åren. Resultatet har blivit att de stora vattenmagasinen inte fyllts på till den mängd som krävs för att lokalbefolkningen ska klara torra somrar. Även turismen i området bidrar årligen till ökad vattenkonsumtion, men genom att informera om sparsamt vattenanvändning har man lyckats avvärja en större vattenbrist än väntat.

På Öland har lastbilar med vatten skeppats från Kalmar och torkan har även gett uppsving för brunnsborrare i trakten. Kommunen har övervägt alternativen till att långsiktigt lösa problemen varav rening av havsvatten kan komma att bli aktuellt. Även på Gotland har man övervägt att börja rena havsvatten för att klara av vattenbehovet i framtiden.

Av Sveriges befolkning är totalt 8 miljoner uppkopplade till kommunala vattennät och drabbas inte i lika stor utsträckning som befolkningen på Öland och Gotland under långa perioder av torrt väder.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

Fortsätt läsa
Annons