Kontakta oss

iFOKUS

Kapitalismen sänkte Titanic

Publicerat

den

HISTORIA   Visste du att alla passagerare på Titanic hade kunnat överleva om det inte vore för kapitalistiskt tänkande?

Vid en närmare granskning av Titanic visar det sig att vinstintressen var starkare än omsorgen och säkerheten för passagerarna.

Vinster viktigare än säkerheten

Trots att en våldsam brand hade brutit ut i Titanics kolbunkrar redan innan jungfruresan, vägrade rederiägarna på White Star Line att skjuta upp resan över Atlanten. Anledningen var att ägarna och företagsledningen inte ville riskera avbokningar om branden blivit känd.

Att skjuta upp jungfruresan hade inneburit förlorade intäkter och potentiellt försämrat marknadsvärde för rederiet, som redan hade finansiella problem. Men det hade också inneburit att Titanic hade missat isberget med flera timmar.

Besparingar på materialet

Enligt experterna tros branden ha försvagat skeppets strukturer genom att överhettningen smälte och försvagade stålbalkar och plåtar i området där branden brann. En del bultar i skrovförstärkningarna tillverkades också av järn, vilket i sig var bräckligare – och billigare – än stål.

Skeppets kolbunkrar var belägna i framdelen av skeppet, där flera av skrovförstärkningarna var placerade. Den extrema hettan från branden orsakade med största sannolikhet försvagning av stålstrukturen och järnbultar, vilket i sin tur påverkade skeppets hållfasthet. Detta ledde till att Titanic sjönk betydligt fortare än vad hon borde ha gjort.
När Titanic sände ut nödsignaler var det bara skeppet RMS Carpathia som var närmast olycksplatsen. Det tog cirka fyra timmar för Carpathia att nå området och man räddade över 700 personer från det iskalla vattnet. Om Titanics skrovförstärkningar hade hållit hade alla passagerare med god marginal ha kunnat räddats av fartyget Carpathia.

Totalt dog 1517 personer.

 

Magnus Karlsson
redaktionen@aktuelltfokus.se