Kontakta oss

INRIKES

Kära riksdagspolitiker, sluta skriv tramsmotioner och gör rätt för er istället

Publicerat

den

allapartiledareDEBATT| Den 15 november 2014 skrev Anders Svensson i Svt Opinion att ”Ni har 61.000 i lön – skriv seriösa motioner”. Idag – 2016 har de ”förtroendevalda” 63.800 i lön/arvode. Och fortfarande måste man komma med denna uppmaning!

Dessutom tillkommer arvoden i form av utskottsarbete. 2016/17 lämnades 3418 motioner in för att behandlas av Riksdagen. Under 2006 till 2010 bifölls 0,1% av motionerna. Under 2010 till 2014 bifölls 1,6% av motionerna. Det finns stora egon bland riksdagsledamöterna. Att lämna in oseriösa motioner, och uppta tid spär på politikerföraktet och förtroende minskar för de ”folkvalda”. Som förtroendevald har du utöver dina arvoden bl.a.

• Guldkort på SJ värt minst 70.000 kr.
• Resor utomlands för 50.000 kr.
• Hyra betald upp till 8.000 kr i månaden.

Fundera lite på detta!
Några exempel på oseriösa motioner:
1. ” Dagpassning av riksdagsledamöternas hundar 2014/15:2609 av SD.”
2. ” Frivillig kändis- och rikemannaskatt 2014/15:2390 av KD.”
3. ” Tillåt frivilliga skatteinbetalningar 2013/14:Sk 307 av M.”
4. ” Låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar 2016/17 SD.”
5. ” Beslagta asylsökandes ägodelar 2016/17 SD”.
6. ” Stoppa asylsökande 2016/17 SD”.
7. ” Inskränk aborträtten 2016/17 SD”.
8. ” Riksdagsledamöterna ska svära trohetseden 2016/17 SD”.

Det är dags att påminna de ”förtroendevalda” att samtliga riksdagspartier ställt sig bakom en uppförandekod som Europarådet 2013 uppmanade den svenska riksdagen att ställa sig bakom. Där står bl.a. ”En riksdagsledamot förväntas främja allmänintresset före sitt eget intresse och inte utnyttja sin ställning för att vinna egna materiella eller ekonomiska fördelar…. Lika självklart som viktigt att ledamöterna själva följer de lagar de stiftar.” Liksom så många andra konstaterar så är ”SD det minst aktiva oppositionspartiet” (SvD).

Vänsterpartiet är enligt SvD det aktiva oppositions-partiet och skriver i sin motion 2016/17:263 om ” Riksdagsledamöters ekonomiska villkor ” Riksdags-ledamöter ska både vara representativa för sitt parti och dess ståndpunkter och för folket. Det riskerar att skapa en förtroendeklyfta mellan de folkvalda ledamöterna och det folk de representerar. Därför föreslår vänsterpartiet att arvodet bör ligga på ett prisbasbelopp av 44 300 kr. Och att extra ersättningarna för olika uppdrag knutna till riksdagsarbetet är onödiga utgifter för staten och medborgarna. Det är inte bra för demokratin om jag tvingas återkomma i samma ärende. Ingen vill väl att politikerförakt, minskat förtroende och röstande är en bra väg.

Bengt Sundell
debatt@aktuelltfokus.se

debatt