Kontakta oss

ARBETSLIV

Kompetenskris inom IT-branschen

Publicerat

den

ARBETSLIV  IT-branschen har fortfarande svårt att hitta arbetskraft och kompetenskrisen är idag en verklighet. Det beräknas att ytterligare 70 000 anställda behövs inom IT-branschen fram till år 2022. Även den offentliga sektorn behöver mer digital kompetens. Samtidigt ökar intresset för IT-branschen och många svenskar kan tänka sig att arbeta inom ett IT-yrke i framtiden.

En ny undersökning av Kantar Sifo som utfördes på uppdrag av konsultföretaget Sigma It visar att 17 procent av den tillfrågade allmänheten har ett intresse av en framtid inom IT-relaterade yrken. Siffran motsvarar cirka en miljon personer baserat på den vuxna svenska befolkningen. IT-relaterade yrken omfattar arbeten inom programmering, SEO och CRO, datateknik och webbutveckling. För att sammanställa rapporten tillfrågades 2000 svenska medborgare om hur de ställer sig till digitalisering och teknik.

Tomorrow Report bygger på Sifo-undersökningen och visar att det jämfört med idag är fyra gånger fler kvinnor som vill arbeta inom IT-branschen. Av de tillfrågade uppger dessutom hela 41 procent att de kan överväga en längre tids vidareutbildning för att byta till ett IT-yrke.

Det växande intresset är mycket positivt, men det måste tas om hand på rätt sätt för att leda till fördelaktiga resultat. Rapportens mest omfattande förslag för att få fram nya kompetenser är statliga satsningar på tech-checkar för IT-utbildningar.

Finansiering krävs för att personer ska kunna vidareutbilda sig och förutom tech-checkar föreslår rapporten att skatteavdrag för utbildningsinsatser ska införas. Bolag som satsar på att utbilda personalen i digital omställning skulle få skattelättnader om förslaget genomfördes.

Enligt rapportens författare Åsa Zetterberg och Lars Kry är en strukturomvandling brådskande. Om Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt mot omvärlden är kompetensfrågan av yttersta vikt.

− Det är lätt att lura sig av att vi har Spotify, Klarna och andra framgångsrika bolag. Jag tror att regeringen kanske tänker att det går bra och att vi är långt framme. Men man får aldrig luta sig tillbaka, det går snabbt att halka ner i placeringarna. Många bolag konkurrerar i dag globalt om arbetskraft och kompetens, säger Lars Kry.

Mer än bara programmering

IT-företag måste också hjälpa till att öka den tillgängliga kompetensen genom att informera bättre om den bransch som de är aktiva inom. Många svenskar tror att IT enbart handlar om programmering, men IT-branchen är mycket bred och det finns flera olika yrken inom olika arbetsområden. Ett litet svenskt SEO-företag som Viseo arbetar till exempel inte alls med samma uppgifter som ett stort globalt IT-företag som Deloitte. Genom bättre information i skolor, på arbetsmässor och från företagen själva kan det väcka intresset hos fler svenskar som kan utbilda sig inom något som både intresserar dem och som det finns ett stort behov av.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

Fortsätt läsa
Annons