Kontakta oss

INRIKES

Nu blir det gratis mammografiundersökningar i Sverige

Publicerat

den

INRIKES | Från och med 1 juli i år blir mammografiundersökning gratis. Mammografi erbjuds alla kvinnor från 40 år till 74 års ålder för att tidigt upptäcka bröstcancer. Genom att göra undersökningen avgiftsfri hoppas man fånga de kvinnor som tidigare inte har gått p.g.a. ekonomiska skäl.

Regeringens förslag är nu ute på remiss till berörda myndigheter. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) välkomnar förslaget att kvinnor mellan 40 och 74 år ska erbjudas avgiftsfri mammografi.

Pengarna är avsatta i budgetpropositionen för 2016. Det blir för i år 100 miljoner och sedan beräknas 207 miljoner per år avsättas för undersökningen.

Enligt regeringens utredning sänker screening med mammografi dödligheten i bröstcancer med 16 – 25 %. Men överlevnaden i bröstcancer är kortare bland kvinnor som lever under sämre socioekonomiska förhållanden jämfört med andra. Enligt studier är det fler som går på mammografin om det är en låg avgift eller ingen alls. SKL hoppas att man med den nya reformen fångar upp de som aldrig skulle ha gått.

Landstingen kommer att kompenseras för det bortfall på cirka 200 kronor per patient som avgiften hittills har kostat.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

Fortsätt läsa
Annons