Kontakta oss

INRIKES

Privata p-bolag bötfäller räddningsfordon i strid mot lagen

Publicerat

den

PARKERINGSBÖTER Igår blev det känt att det privata P-bolaget Q-park bötfällt en ambulans på utryckning hos en äldre man med bröstsmärtor. Men enligt lagen har räddningsfordon i princip rätt att parkera varhelst dom behöver.

Den svenska lagtexten är rätt tydlig när den säger att räddningsfordon kan få undantag från parkeringsböter. Trots det valde det privata P-bolaget Q-park att bötfälla en ambulans på utryckning i Stockholm. Att privata parkeringsbolag bötfäller räddningsfordon är inget nytt fenomen. En enkel sökning på valfri sökmotor visar att problemen med bötfällda räddningsfordon har skett flera orter runtomkring i landet. Inte minst i Skåne och Västra Götaland. I takt med att privatiseringarna har ökat har även bötfällda räddningsfordon ökat.

Så här säger lagen

9 § Trots 3 kap. 49 a § första stycket, 53 § första stycket 10, 54 § eller 55 § första stycket 3, 8 kap. 1 § första stycket 2 eller förbud som har meddelats genom lokala trafikföreskrifter får fordon stannas eller parkeras när det används

1. vid parkeringsövervakning som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

2. av en polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman i tjänsteutövning,

3. av en kustbevakningstjänsteman i tjänsteutövning,

4. vid yrkesutövning av personal vid Skatteverkets skattebrottsenheter,

5. vid räddningstjänst,
6. vid brådskande yrkesutövning av en läkare, sjuksköterska, barnmorska, personal i hemsjukvården eller en veterinär,

7. vid transport av sjuka eller rörelsehindrade,

8. vid eftersök av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid andra åtgärder i samband med en sådan olycka,

9. vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning av personal inom Kriminalvården, eller

10. av personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 4 § förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen.
Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas. Förordning (2015:34).

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276#K11

Maria Johansson
maria.johansson@aktuelltfokus.se