Kontakta oss

DEBATT

”Vi är beredda på strid mot marknadshyror”

Publicerat

den

DEBATT Oro, ilska och förvåning var den omedelbara reaktionen från förtroendevalda landet runt när de genom pressen möttes av rubriken ”Hyresgästföreningen öppnar för friare hyressättning” i både Dagens Industri och Expressen den 7 januari.

Vart är Hyresgästföreningen påväg? Det var frågan många ställde sig när föreningen sedan delade artikeln på sin facebooksida.

Artikeln var en intervju med Hyresgästföreningens förbundschef Jonas Nygren och delades även av förbundsordförande Marie Linder utan kommentar till varken rubriksättningen eller textens innehåll.

Reaktionerna lät inte vänta vilket avslöjar att utspelet inte är förankrat i rörelsen. Medlemmar och förtroendevalda i hela landet rasade. Medlemmar hotade att lämna föreningen och förtroendevalda uttryckte ilska om svek och besvikelse. Över 290 kommentarer haglade in med kraftig kritik.

”Om det här är sant om förbundsledningen har gett efter för sossarnas vilja att styra Sverige, kosta vad det kosta vill, då har inte Hyresgästföreningen något existensberättigande längre” skriver en förtroendevald.

”Artikeln som delades kan inte tolkas som något annat än ett inspel i de pågående regeringsförhandlingarna”

”Som förtroendevald sedan över 10 år kan jag bara konstatera att detta kommer som en chock, särskilt med tanke på den valkampanj mot marknadshyror vi just genomfört. Förankringen i rörelsen är obefintligt. Är det här sant kommer HGF förlora många medlemmar och förtroendevalda. Det är ett svek mot hela rörelsen” skriver en annan.

Artikeln som delades kan inte tolkas som något annat än ett inspel i de pågående regeringsförhandlingarna. Med den vetskapen bör en givetvis ställa sig frågan vad var syftet?

Bostadsfrågan har pekats ut som en huvudfråga i regeringsförhandlingarna.
Centerpartiet vill ha en friare hyressättning och uttyckte att de inte fick tillräckligt gehör för sina krav från Socialdemokraterna.

När Dagens Industri kommenterar regeringsförhandlingarna mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna slår de fast: ”Känsligast är frågan om hyresregleringen och här har Hyresgästföreningen, med över en halv miljon hushåll som medlemmar, gått ut hårt och manat till strid mot Centerns krav på en friare hyressättning. Men när regeringsbildningen nu går in i ett avgörande skede, med en ny statsministeromröstning om en dryg vecka, kommer ett nytt besked.
Hyresgästföreningen är nu redo att diskutera en reformering av hyressättningssystemet – under förutsättning att det sker inom ramen för en större bostadspolitisk reform.”

Artikeln fortsätter:”Även om Hyresgästföreningen nu öppnar för en friare hyressättning, så finns det andra frågor som står betydligt högre upp på dagordningen.
Mest akut, anser Jonas Nygren, är att ta tag i skatterna och finansieringen av nya bostäder. Dit hör bland annat den så kallade flyttskatten och ränteavdragen.”

Inte är det konstigt att hyresgästkollektivet känner oro. Även Expressen följer upp nyheten under samma rubrik.

”Hyresgästföreningen har hittills motsatt sig marknadshyror men ger nu ett nytt besked, framför allt när det gäller hyrorna i nyproducerade bostäder” skriver Expressen.

Oron bland Hyresgästföreningens medlemmar och förtroendevalda ligger i att artikeln inte bara kommer i samband med regeringsförhandlingarna, den kommer också i samband med att Fastighetsägarna och Sabo bjudit in Hyresgästföreningen till trepartssamtal med överläggningar om hyressättningssystemet.

Ett annat oroande inslag är att Jonas Nygren lyfter fram ”Stockholmshyra” som en positiv modell. I Stockholm har parterna kommit överens om att läget ska ges en större betydelse när de allmännyttiga hyrorna sätts.

”Uppgörelsen om de allmännyttiga hyrorna i Stockholm, som förhandlades fram strax före jul. Den innebär att läget får en större betydelse och att vissa får höjd hyra medan hyran på andra håll kommer att frysas” säger Jonas Nygren till tidningen.

Stockholmshyra har kritiserats kraftigt av förtroendevalda gräsrötter som varnar för en smyganpassning till marknadshyra.

Den berättigade frågan som alla boende och lokalföreningar ställer sig är: Varför ska hyresgästerna betala extra på sin hyra för bra lokal service, kommunikationer och så kallade ”goda lägen”? Detta är inte något som fastighetsägaren bekostar.

Att en lägenhet placerad i ett attraktivt område kommer få en högre hyra än motsvarande lägenhet i ett mindre attraktivt område kommer spä på klassegregationen och riskerar tränga undan låginkomsttagare från centrala delar. Det kommer oundvikligen att leda till undanträngning av vissa hyresgäster som inte längre kommer ha råd att bo kvar i de attraktiva områdena.

Redan idag har innerstaden betydligt högre hyror än förorterna, men med den nya modellen riskerar dessa att öka ytterligare. Det är idag runt 30 procent högre hyror i innerstaden jämfört med ytterstaden. Hur stor skillnad är acceptabel för Hyresgästföreningens ledning?

”totalt brott med Hyresgästföreningens historiska uppgift”

Jonas Nygren fortsatte i Dagens Industri.

“Vi vill inte att hyresrätten ska bli för smal, bara för en viss grupp, utan den ska vara en attraktiv produkt som efterfrågas av olika inkomstgrupper, i olika faser i livet”, säger han.

Detta är ett totalt brott med Hyresgästföreningens historiska uppgift som varit bra bostäder åt alla oavsett plånbok. Vad vi behöver ta kamp för är att bostadspolitiken på nytt ska bli en självklar del av välfärdspolitiken, där kommunerna på nytt på uppdrag av staten tar sitt bostadsförsörjningsansvar.

Hyresgästföreningens medlemmar, förtroendevalda och anställda har kraftsamlat mot marknadshyror/friare hyressättning under hela valåret, vi har knackat tusentals dörrar och talat med tiotusentals människor, vi svarade C och L med vårt motstånd när tusentals manifesterat landet runt och varnade S för att vi skulle mobilisera om de vek sig.

Den 30 november skrev Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder att ”Centerpartiets krav på fri hyressättning är ett vansinnigt förslag. Vi vet att svenska folket, oavsett partifärg, inte vill ha marknadshyror” och fortsatte ”Jag lovar att mobilisera landets alla 3 miljoner hyresgäster mot alla förslag som riskerar att äventyra människors trygghet och hem, oavsett vilket parti förslaget kommer ifrån”.

Det är den tydlighet som Hyresgästföreningen behöver, det är den typen av rörelse vi behöver vara för att slå tillbaka mot alla de krafter som angriper hyresrätten som boendeform. Återupptar Marie Linder och Hyresgästföreningen den linjen kommer det att få stöd från vår mäktiga rörelse och dess 540 000 medlemmar.

Vi befinner oss i en allvarlig politisk situation, hyresrätten hotas från flera håll, utförsäljningar, ombildning, renovräkningar, marknadshyra/friare hyressättning, mot detta behöver vi en stark, sammansvetsad, aktiv, kämpande hyresgäströrelse som är tydliga med vad vi vill och vart vi vill.

Visst behöver vi samtala med politiker och fastighetsägare, men historien har lärt oss att dessa samtal blir fruktsamma först när vi har en rörelse som parallellt driver samma krav med utgångspunkt i hyresgästkollektivets behov.

Kristofer Lundberg – Ordförande Hyresgästföreningen Västra Sverige med 75 000 medlemmar
redaktionen@aktuelltfokus.se