Kontakta oss

NOTISER

SVT satsar på barnprogram för resanderomer

Publicerat

den

pino
KULTUR
| Sveriges Television har släppt ett första avsnitt av ”Pino” – Sveriges första barnprogram för Sveriges äldsta och största romska folkgrupp – resanderomerna. Aktuellt Fokus har talat med en av nyckelfigurerna bakom satsningen.

Sveriges resande har bott i Norden sedan före den svenska nationalstaten anses vara officiellt bildad. Trots etniska fördrivningar och deportationer under Gustav Vasa och statliga brott och övergrepp under större delen av 1900-talet består den resanderomska befolkningen av drygt 60 000-70 000 individer.

Den svenska statens systematiska våld mot den nationella minoriteten som bland annat livnärde sig på gårdsförsälning i glesbygder medförde att folkgruppen språk, svensk romani, hotas av språkdöd då förtrycket ledde till att mängder med resanderomer inte vågade tala sitt eget språk av rädsla för tvångssteriliseringar eller tvångsöverförandet av barnen till majoritetsbefolkningen familjer alternativt barnhem.

Aktuellt Fokus har talat med Jon Petersson, modersmålslärare i svensk romani och den som är berättare i Pino.

För den oinsatte. Vad är svensk romani?

– Svensk romani är det romani-språk som talats i landet sedan 500 år tillbaka. Svensk romani har blivit så pass starkt påverkat av de svenska språkets ljud och grammatik att det idag räknas som ett sammanflätat språk. Det utgör alltså en blandning av två olika språk, vilket i sin tur gör det obegripligt både för andra romska grupper såväl som svensktalande personer.

Hur kom ni på idén till ett barnprogram för resande?

– Det var Utbildningsradion som har barnprogram på flera olika språk med samma figur. De hade producerat liknande barnprogram mot romer tidigare, men då endast mot kalderascha, lovara, arli och finska kale. Nu hade man beslutat sig för att satsa på de resande.

Hur kan det komma sig att man inte har fått se några dyl satsningar tidigare?

– Sannolikt på grund av att just vi resande är oerhört anonyma rörande vår etnicitet, vilket inte är så konstigt då vi faktiskt utsatts för en folkmordsliknande behandling av den svenska staten under 1900-talet. Det har medfört att de flesta resande haft en livssituation där det varit nödvändigt att vara anonym.

Hur har reaktionerna varit?

Det har varit oväntat många och positiva reaktioner. Då svensk romani är akut hotat av en nära förestående språkdöd har ett stort antal olika föreställningar rörande språket uppstått under de senaste tiotalen år. Då jag är väl insatt i detta var jag väl medveten om på vilken nivå jag skulle lägga språket och att det skulle kunna komma att få mycket kritik. Dock har knappt någon kritik alls hörts. Vilket är oerhört glädjande!

Kommer vi få se fler avsnitt?

– Totalt är det en serie om tjugo program med Pino. Sen hoppas jag givetvis att det kommer fler satsningar som riktar sig både till större barn men också till vuxna. Det finns många resande som inte haft möjlighet att lära sig språket naturligt under sin uppväxt.

Som individ tillhörande en nationell minoritet har man språkliga, och kulturella, rättigheter. Dessa rättigheter ska ge individen laglig rätt om förutsättningar att såsom att använda, bevara och utveckla sitt språk, och kultur. Dessa är exempelvis den svenska lagen om nationella minoriteter och Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter samt Europeiska stadgan för landsdels- och minoritetsspråk, vilka samtliga är svensk lag.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se