Kontakta oss

INRIKES

Allt tuffare regler för fritidsfiskare

Publicerat

den

INRIKES  Den 1 september begränsades nätfiske i grunt vatten i Östersjön. Detta för att skydda de alltmer hotade fiskbeståndet.

Begränsningarna gäller nätfiske på grunt vatten i Östersjön längs norra Upplandskusten upp till Västernorrland.

Nya regler infördes även på Öland för att skydda dess öringar, efter ett förslag från Länsstyrelsen i Kalmar län. Havs- och vattenmyndigheten valde att tillämpa förslaget, och formella beslut fattades om nya regler och fredningsområden.

En av dessa regler gör att allt fiske efter lax och öring i samtliga vattendrag på Öland är förbjudet mellan 1 oktober till och med 28 februari.

Orsaken till detta är Ölands små och känsliga vattendrag. Det är vanligt att de torkar ut under sommarhalvåret. Det gör att höstregnet är mycket viktigt för fiskarnas lekvandring. Mängder av fisk samlas i mynningsområdena i väntan på regn, och genom dessa nya regler skyddas öringen under lekperioden.

Hårdare lagstiftningar som de här har haft positiva effekter för fiskbeståndet där de införts på andra platser i landet, till exempel på västkusten. En översyn av kustnära fiske längs hela Sveriges kuster pågår nu.

Trots dessa skärpta regler så ökar fritidsfiskandet. År 2017 fanns det ungefär 1,4 miljoner fritidsfiskare i Sverige, och inget visar att trenden minskar. Många fiskesiter som exempelvis Fishline har tvärtom märkt av ett ökat intresse.

Denna stora mängd fritidsfiskare bidrar även till Sveriges ekonomi. Totalt sett så spenderades det någonstans mellan 5-12 miljarder kronor under 2017. På landsbygden är dessutom fisketurismen viktigt för den lokala handeln på många orter.

En del av dessa fritidsfiskare är inte glada över de hårdare reglerna. Många känner att deras frihet att fiska som de gjort i många år nu begränsas.

Situationen upplevs som påträngande av vissa, enligt Martin Karlsson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten. Många saker samverkar och påverkar fiskebeståndet, som övergödning och klimat. Men de enskilda fritidsfiskarna ser inte att man är en del av det som pågår. ”Det är bara jag som fiskar”, säger man, fastän alla är överens om att det är färre fiskar.

Om begränsningarna av nätfisket inte räcker kan det bli totalt stopp för allt fritidsfiske, enligt Martin Karlsson.

Henrik Skoglund
redaktionen@aktuelltfokus.se