Kontakta oss

KLIMAT OCH MILJÖ

Så påverkas Sverige när Golfströmmen kollapsar

Publicerat

den

Översvämmade hus - foto: Petr Kratochvil

GOLFSTRÖMMEN Vad händer om Golfströmmen kollapsar? Kommer ditt hus klara sig? Vi går igenom vad kollapsen kommer innebära för Sverige.

Gulfströmmen, en av de mest kända och inflytelserika havsströmmarna i världen, har länge haft en viktig roll i att reglera klimatet i Atlanten och Europa. Men vad skulle hända om den skulle kollapsa? Forskare har varnat för att en sådan händelse kan få långtgående konsekvenser, och vi tittar på några möjliga scenarier nedan.

Sveriges klimat och väder är starkt påverkade av Golfströmmen, en havsström som transporterar varmt vatten från tropikerna mot norra Atlanten. Denna naturliga värmepump har en betydande påverkan på vårt land, inklusive relativt milda vintrar och behagliga somrar.

För att förstå Golfströmmens betydelse för Sverige måste man först förstå dess funktion. Golfströmmen, även känd som den nordatlantiska strömmen, fungerar som en gigantisk värmepump som tar varmt vatten från södra Atlanten och transporterar det norrut längs den amerikanska östkusten, innan den svänger österut mot Europa. Varmvattnet har en avkylande effekt på de europeiska kusterna, inklusive Sveriges. Det är exempelvis därför Sverige och de övriga nordiska länderna har sluppit likadana vintrar och kokande somrar som Kanada och Alaska.

Riskerna

Forskare har länge oroat sig för att Golfströmmen kan försvagas eller till och med kollapsa till följd av klimatförändringarna. En studie från 2018, publicerad i tidskriften Nature, ledd av Dr. Stefan Rahmstorf vid Potsdam Institute for Climate Impact Research, varnade för konsekvenserna av en möjlig försvagning av Golfströmmen i framtiden. De konstaterade bland annat att den globala uppvärmningen och smältningen av Grönlands iskappa kommer minska salthalten i Atlanten, vilket försvagar Golfströmmen. I en ny vetenskaplig artikel publicerad i Nature Communications varnar forskarna för att en kollaps kan komma så tidigt som två år, mellan 2025-2095.

Konsekvenser för Sverige

Om Golfströmmen skulle kollapsa, skulle Sverige uppleva dramatiska klimatförändringar. Våra vintrar skulle bli mycket kallare och sommrarna ännu torrare och varmare. En studie från Stockholm Resilience Centre, utförd av Dr. Johan Rockström, visar att detta skulle leda till omfattande förändringar i vårt ekosystem. Våra skogar och sjöar skulle påverkas negativt, och jordbruket skulle behöva göra radikala omställningar för att hitta nya förutsättningar.

Stigande havsnivåer

En annan oroande konsekvens skulle vara stigande havsnivåer längs våra kuster. När Golfströmmens avkylande effekt minskas smälter Grönlands iskappa i snabbare takt, vilket i sin tur leder till ökad havsnivå. På kort sikt kan en havsnivåökning på över en meter inte uteslutas av forskarna.

Om havsnivån höjs med en meter längs Sveriges kuster skulle det leda till allvarliga konsekvenser för hela samhället och miljön. Här är några av de möjliga effekterna:

Översvämningar: Kustområden och låglänta områden skulle vara särskilt utsatta för översvämningar vid högt tidvatten eller oväder. Städer och samhällen längs kusten skulle behöva investera i åtgärder för att skydda sina invånare, infrastrukturen och fastigheter.

Kusterosion: Ökad havsnivå kan öka risken för kusterosion. Stränder kan försvinna, och kustlinjen kan ändras dramatiskt, vilket påverkar både bebyggda områden och naturliga ekosystem. I ett värsta scenario kommer hela samhällen bli obeboliga

Inträngande saltvatten: Högre havsnivå kan leda till att saltvatten tränger in i sötvattenskällor vilket påverkar hela dricksvattenförsörjningen i kustområdena.

Skador på infrastruktur: Infrastruktur som hamnar, båthamnar, vägar och järnvägar längs kusten skulle vara i farozonen för skador och behöva förstärkas eller flyttas.

Påverkan på ekosystem: Ökad havsnivå kan skada våtmarker och andra känsliga kustekosystem. Det kan också påverka djurliv och migrerande fåglar som är beroende av dessa områden.

Migration: Om kustområden blir obeboeliga på grund av höjd havsnivå kan det leda till att människor måste flytta och orsaka befolkningsförflyttningar och sociala utmaningar.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se