Kontakta oss

NOTISER

Kraftig ökning av arbetsplatsolyckor inom vården

Publicerat

den

OTRYGGA SVERIGE| Arbetsolyckorna inom äldrevård, hemtjänst och omsorg har ökat kraftigt om man ser till antal anmälningar per tusen sysselsatta. I ingen annan bransch är utvecklingen så dyster. Främst är det så kallade vardagsolyckor det handlar om, skriver tidningen Arbetet.

Någon snubblar över en tröskel, det smäller till i ryggem vid förflyttning av boende i sängen, halkar på ett vått golv eller ramlar på en isfläck på väg till bilen efter arbetsdagens slut. I äldreomsorgen är dödsolyckor inte vanliga. ”Vardags-olyckor” händer däremot desto oftare.

Arbetsmiljöverket har på tidningen Arbetets begäran jämfört utvecklingen av anmälda arbetsolyckor mellan åren 2010 och 2014. Arbetsmiljöverket har beräknat antalet anmälningar per tusen sysselsatta, den relativa frekvensen för att siffrorna ska bli jämförbara mellan olika delar av arbetsmarknaden.

Av totalt 19 sektorer är utvecklingen negativ i 12. Statistiken visar att inom vård, omsorg och sociala tjänster har antalet anmälningar ökat med 43 procent per tusen sysselsatta under tidsperioden. Även inom hotell och restaurang och jord- och skogsbruk ökade olyckorna med 28 respektive 24 procent. I andra branscher som till exempel finansbranschen, gruvnäringen och inom skolan minskar däremot anmälningarna.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se