Kontakta oss

ARBETSLIV

Arbetar(S)mällen: Regeringen vill höja pensionsåldern

Publicerat

den

Foto: Frankie Fouganthin 

INRIKES Socialdemokraterna har tagit ytterligare ett kliv åt höger och vill höja pensionsåldern till 69 år.

Förslaget att höja pensionsåldern kommer framförallt slå mot traditionella arbetarklassyrken. Undersköterskor, anläggningsarbetare, brevbärare och andra fysiskt krävande yrken lär med andra ord se fram emot ytterligare arbetsrelaterade skador om förslaget går igenom. Redan i november kommer en blocköverskridande grupp i riksdagen vara färdiga med ramarna för ett förslag.

Den blocköverskridande gruppen går under namnet Pensionsgruppen och har bland annat aktivt hållit Vänsterpartiet utanför diskussionerna. Anledningen är för att Vänsterpartiet vill reformera hela pensionssystemet och vill avskaffa PPM-systemet. Pensionsgruppen bildades av Socialdemokraterna och högerpartierna i Alliansen när dessa införde det nuvarande pensionssystemet på 1990-talet.

Tidigare baserades den allmänna tjänstepensionen, ATP, på ens femton bästa inkomstår. Systemet hade inbyggda luckor och hål och hotade att bli för dyrt i framtiden, menade man. Pensionssystemet skulle ses över.

Dagens nuvarande pensionssystem, som Vänsterpartiet var ensamma om att rösta nej till, trädde i kraft 1999. Det grundar sig på livsinkomsten och sparande i fonder, de så kallade AP-fonderna.

De nya förändringar som Socialdemokraterna och högerpartierna vill se är bland annat att tidigaste pensionsåldern ska höjas från 61 till 63. Socialdemokraterna vill även ändra Lagen om anställningsskydd så att den även ska gälla upp till 69 år, idag gäller den ”bara” tills man fyller 67.

År 2016 var den svenska medellivslängden 84 år för kvinnor och cirka 81 år för män.

Kim Fredriksson
kim.fredriksson@aktuelltfokus.se