Kontakta oss

ARBETSLIV

Nu vill riksdagen höja pensionsåldern igen

Publicerat

den

INRIKES   Från och med 2023 ska pensionsåldern höjas med ytterligare ett år. Det föreslår riksdagens Socialförsäkringsutskott.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att åldersgränsen för tidigaste uttag av inkomstgrundad ålderspension ska höjas från 62 till 63 år från och med nästa år. Förutom det vill utskottet även höja åldern för garantipensionen, bostadstillägget till pensionärer och äldreförsörjningsstöd, från 65 till 66 år.

Enligt riksdagens hemsida är den föreslagna höjningen ett av flera steg på vägen mot ytterligare höjningar av pensionsåldern.

”Enligt förslaget ska åldersgränserna knytas till den så kallade riktåldern för pension som ska börja användas 2026. Riktåldern har till syfte att ersätta dagens 65-årsnorm och innebär istället en pensionsålder som tar hänsyn till den ökande medellivslängden i Sverige.”, står det på riksdagens hemsida.

Bara Vänsterpartiet emot höjningen

Endast två av riksdagens åtta partier hade invändningar mot förslaget, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. SD meddelade att partiet inte är emot höjd pensionsålder men att det ”bör ske genom positiva incitament och fri vilja och inte av statligt tvång”.

Vänsterpartiet är det enda riksdagspartiet som är emot höjd pensionsålder. Vänsterpartiet tycker att pensionerna bör höjas istället för pensionsåldern.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se