Kontakta oss

INRIKES

Avreglerad sopmarknad göder organiserade brottsligheten

Publicerat

den

KAPITALISMEN   Förra året gav regeringen tio myndigheter att ta fram en lägesbild och möjliga insatser mot avfallsbrottsligheten i Sverige. Ett ökande och kostsamt problem som riskerar att bli en hälsofara för människor, djur och natur. 

Avregleringarna och massprivatiseringarna gjorde svenska sopor och avfall till en guldgruva för kriminella. Det visar lägesbilden som tio svenska myndigheter har tagit fram på uppdrag av regeringen. De lättjänade pengarna har dragit till sig kriminella sammanslutningar och den systematiska avfallsbrottsligheten är starkt sammankopplad med organiserad brottslighet, visar lägesbilden. Utöver det finns det även kopplingar till ekonomisk brottslighet och arbetslivskriminalitet.

Stor lönsamhet för brottsaktiva

Miljöbrott uppskattas vara en av de mest lönsamma brottstyperna i världen. Globalt genererar den årligen mellan 110 och 281 miljarder USA-dollar i brottsvinster. Utöver skattebrott är några av de mest vanliga ekonomiska brotten bokföringsbrott, förskingring, trolöshet mot huvudman, och penningtvättbrott. Vidare handlar det om bidragsbrott, försäkringsbedrägerier, arbetsmiljöbrott. Dessutom om utnyttjande av svart arbetskraft samt urkundsförfalskning och brukande av falsk urkund kopplat till företagsdokumentation.

Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet

I regeringsuppdraget, sammanhållet av Naturvårdsverket, föreslår de tio myndigheternaen rad förslag för att förebygga och förbättra vår förmåga att lagföra miljöbrottslighet.

Som det ser ut idag är det fem länsstyrelser som har ansvar för tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter. En av åtgärderna som  föreslås är att de även ska få delat tillsynsansvar över avfallstransporterna med Sveriges kommuner. Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ska dessutom kunna hämta information från Naturvårdsverkets avfallsregister för farligt avfall.

– Den brottsliga verksamheten måste upptäckas och avbrytas i ett tidigare skede än idag för att minimera den samhällspåverkan som omfattande avfallsbrottslighet medför, säger Jesper Kotander.

Polisen: Kommer öka

Polismyndigheten bedömer att den komplexa miljöbrottsligheten kopplad till ekonomisk brottslighet kommer öka. Den främsta drivkraften bakom illegala avfallstransporter och andra typer av avfallsbrottslighet är att det kan innebära möjligheter att tjäna mycket pengar.

– För att vara så lönsam som möjligt sker brottsligheten på ett organiserat sätt genom att bilda avfallshanteringsföretag. Företaget utgör en bas för den kriminella verksamheten och kan skapa en legitimitet gentemot andra aktörer på marknaden, säger Jesper Kotander tillförordnad sektionschef vid Noas underrättelseenhet, i ett pressmeddelande.

Inte tillräckligt

Polismyndigheten lägger stor vikt vid att tillsynsmyndigheterna får bättre förutsättningar till att bedriva riktad och uppsökande tillsynsverksamhet. Samtidigt riktas stark kritik mot föreslagna åtgärderna. Enligt kritikerna kommer de föreslagna åtgärderna inte stoppa den kriminella avfallshanteringen. Istället finns det risk att förslagen kommer slå mot ideella föreningar och välgörenhetsorganisationer som arbetar med att hjälpa folk i andra länder genom att skicka begagnade kläder och utrustning till andra länder.

Anders Svensson
at.svensson@gmail.com