Kontakta oss

NOTISER

Fick sparken när han berättade för chefen att han var muslim- Nu stäms arbetsköparen av facket

Publicerat

den


OTRYGGA SVERIGE | Mannen fick ett skriftligt erbjudande om provanställning. När han berättade att var praktiserande muslim blev det inget av med anställningen. Nu stämmer fackförbundet SAC-syndikalisterna företaget till Arbetsdomstolen.

Mannen uppfattade det som att han fick anställningen han sökte på vattenreningsföretaget. Dels eftersom han skriftligen erbjöds en provanställning på företaget och uppmanades att infinna sig på en badanläggning i Malmö på måndagen. Dels eftersom han ombads att e-posta ett foto till id-brickan. Han bedyrade att hans religiösa tro inte skulle ställa till besvär på jobbet, det hade fungerat på alla tidigare arbetsplatser. Mannen kallades på måndagen till möte på företagets kontor i Lund då han egentligen skulle ha infunnit sig på badanläggningen i Malmö. Företagets vd och en annan chef närvarade vid mötet, som mest handlade om vilka problem som mannens religiösa tro skulle ställa till med på jobbet. Några dagar senare fick han besked om att han inte hade fått jobbet.

SAC:s lokala avdelningen i Malmö anser att företaget har brutit mot diskrimineringslagen, oavsett om mannen var anställd eller arbetssökande och begär 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till honom och 25 000 kronor till fackförbundet i allmänt skadestånd för brott mot MBL. SAC begär att parterna ska stå för sina respektive rättegångskostnader ifall fackförbundet skulle förlora målet i Arbetsdomstolen.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se