Kontakta oss

UTRIKES

Här är Gula väst-rörelsens kravlista till makteliten

Publicerat

den

FRANKRIKE Noll hemlöshet, sänkt pensionsålder för kroppsarbete, höjd skatt för multinationella storföretag och omedelbart stopp för nedläggningar av BB. Låter det bra? Det är några av de krav som Gula väst-rörelsen ställer till den franska makteliten just nu.

Den senaste tiden har Frankrike drabbats av enorma protester mot landets nyliberala regering. Signifikant är att protesterna utförts av människor iklädda gula varselvästar varför protesterna fått namnet Gula väst-rörelsen. I svenska medier har man mest fått läsa att rörelsen protesterar mot höjda bensinpriser, men rörelsen är betydligt bredare än så. Bland annat har gula västarna publicerat en rad krav på hur man vill förändra det franska systemet. Eftersom många inte känner till vad fransmännen kämpar för så väljer vi att publicera gula väst-rörelsens kravlista i sin helhet.

Här är kraven som Gula väst-rörelsen fört fram:

– Noll hemlöshet.

– Ökad progressivitet i beskattningen.

– Höjning av minimilönen från 1100 till 1300 euro netto.

– Favorisering av småföretag i byar och stadskärnor. Slut på bygge av stora shoppingområden utanför storstäderna som skadar småföretag.

– Gratis parkering i stadskärnorna.

– En stor plan för isolering av hus för att göra de ekologiskt hållbara och så att hushållen kan spara pengar.

– Låt de stora (McDonalds, Google, Amazon, Carrefour…) betala höga skatter och låt de små (hantverkare, egenföretagare, småföretagare) betala låga skatter.

– Samma socialförsäkringssystem för alla (inklusive hantverkare och självanställda).

– Pensionssystemet bör förbli solidariskt och socialiserat. Nej till det nya pensionssystemet (som bl.a. innebär att pensionen räknas på hela arbetslivet istället för på ens 20 bästa år, och generellt ökade skillnader beroende på hur mycket man tjänat under arbetslivet.)

– Slut på höjningarna av bränsleskatterna.

– Ingen ska få lägre än 1200 euro i pension.

– Politiker på medianlöner. Deras reseomkostnader bör övervakas, och ersättas om de är rättfärdigade. Även rätt till matkuponger och semestercheckar.

– Allas löner och pensioner bör automatiskt höjas i takt med inflationen.

– Skydda den franska industrin – förbjud omlokaliseringar. Att skydda vår industri är att skydda vårt kunnande och våra anställningar.

– Stopp för utnyttjande av utländska arbetare.
Samma rätt till rimliga löner, arbetsvillkor och rättigheter för alla som arbetar i Frankrike. Alla som arbetar i Frankrike ska behandlas jämlikt med franska medborgare, och deras arbetsgivare ska skatta på samma sätt och samma nivå som franska företag.

– För trygghet i anställningen – begränsa ytterligare antalet tidsbegränsade anställningar inom stora företag. Vi vill ha fler tillsvidareanställningar.

– Upphäv skattesänkningarna för företag (kallad CICE). Använd dessa pengar för att lansera en fransk vätgasbilsindustri (som verkligen är ekologiskt hållbar, till skillnad från elbilar).

– Slut på åtstramningspolitiken. Stopp för återbetalning av skulder som förklaras illegitima och börja betala av den övriga skulden utan att ta pengar från fattiga och låginkomsttagare, utan genom att istället driva in de 80 miljarderna som försvinner i skatteflykt varje år.

– Adressera orsakerna till påtvingad migration.

– Behandla asylsökande väl. Vi är skyldiga dem boende, säkerhet, livsmedel, och utbildning för barnen. Arbeta med FN för att upprätta flyktingläger i många länder i världen, i väntan på utslaget av asylansökan.

– De som får avslag på sin asylansökan bör återföras till landet de kommer ifrån.

– Implementera en verklig integrationspolitik. Att leva i Frankrike innebär att bli fransk (kurser i franska språket, kurser i fransk historia och medborgarkurser med en certifiering i slutet av kursen).

– Maximilön på 15000 euro.

– Skapa jobb till de arbetslösa.

– Höjning av ersättningar för handikappade.

– Sätt gränser för hyrorna och bygg fler bostäder med låg hyra, särskilt för studenter och folk med otrygga anställningar.

– Förbud mot att sälja egendom som tillhör Frankrike (dammar, flygplatser m.m.)

– Större resurser till rättssystemet, polisen, gendarmeriet och armén. Polisen bör få ersättning för övertidsarbete.

– Alla pengar från vägtullar ska användas för vägunderhåll och vägsäkerhet.

– Eftersom gas- och elpriserna har höjts sedan privatiseringarna vill vi att gasen och elen ska bli offentligt ägd igen och att priserna ska sänkas kraftigt.

– Omedelbart stopp för nedläggning av små järnvägslinjer, postkontor, skolor och BB.

– Välmående för våra äldre. Förbud mot att tjäna pengar på äldre. Tiden för att tjäna pengar på de gråhåriga är över, och den nya eran av välmående för de gråhåriga har börjat.

– Max 25 elever per klass från förskolan t.o.m. gymnasiet.

– Ökade resurser till psykiatrin.

– Inför folkomröstningar i konstitutionen. En användarvänlig hemsida bör upprättas under ett självständigt organs kontroll, där folk kan lämna lagförslag. Om ett lagförslag får fler än 700.000 signaturer måste lagförslaget diskuteras, kompletteras och justeras av Nationalförsamlingen, som ska vara skyldiga att inom ett års tid underställa lagförslaget i fråga en folkomröstning.

– Återinför 7 års mandatperiod för presidentämbetet, så att val till Nationalförsamlingen åter hålls två år efter presidentvalet. Detta har givit en möjlighet att sända en positiv eller negativ signal till presidenten om dennes politik, och skulle bidra till att folkets röst blir hörd.

– Pension vid 60 års ålder för alla, och rätt till pension vid 55 års ålder för alla som har kroppsarbetat (t.ex. byggnadsarbetare eller styckare).

– En 6-åring kan inte ta hand om sig själv, behåll systemet med barnbidrag t.o.m. 10 års ålder.

– Främja varutransporter via järnvägen.

– Slut på livstidspension för presidenter.

– Förbjud mot att ta ut avgift vid användande av kreditkort.

 

Kim Fredriksson
Kim.fredriksson@aktuelltfokus.se