Kontakta oss

INRIKES

Här sågar Loan Sundman FOI:s bortförklaringsbrev

Publicerat

den

INRIKES När Totalförsvarets forskningsinstitut bemöter kritiken mot den senaste forskarrapporten om autonoma vänstern på nätet lämnar forskarna på FOI fler frågor än svar. Här publicerar vi FOI:s brev till journalisten Loan Sundman tillsammans med hennes egna små kommentarer.

Häromveckan rapporterade vi om Totalförsvarets forskningsinstitut – FOI:s nya rapport om så kallade våldsbejakande autonoma på nätet. Efter rapporten blev offentlig har FOI kritiserats av människor från hela det politiska spektrat, inte minst eftersom rapporten felaktigt pekar ut satirkonton på sociala medier som extremister. Även stiftelsen Expo och Researchgruppen samt Aktuellt Fokus förekommer i rapporten. Expo och Researchgruppen för att dom granskar högerextremister och Aktuellt Fokus för att vår ledarsida är röd och våra skribenter skriver ur ett arbetarperspektiv.

En bland alla som kritiserat den statliga rapporten är den grävande journalisten Loan Sundman som tidigare vunnit guldspadepriset. Loan Sundman är ansvarig utgivare för Researchgruppen och har tidigare skrivit för Aktuellt Fokus. Vilket innebär att hon mer eller mindre kände sig dubbelt utpekad i rapporten. Med anledningen av det valde Loan att skicka ett mail till Lisa Kaati. I dagarna kom svaret, vilket vi väljer att publicera i sin helhet till allmänhetens beskådan. Som extra grädde på moset, väljer vi att låta Loan Sundman kommentera FOI:s svar här på Aktuellt Fokus. Enjoy!

 

Hej,
jag vet inte om du har följt kritiken mot din och FOI’s rapport på nätet, men då jag personligen berörs av den, i mitt tycke grovt förenklade och felaktiga framställningen av bland annat AktuelltFokus och Researchgruppen, så skulle jag önska att du kontaktar mig för att reda ut rapportens brister.

Med vänlig hälsning

Loan Sundman
A.U. Researchgruppen, skribent på AktuelltFokus.
Förtroendevald HSO på Kommunal.

——————

Hej Loan,

Tack för ditt mail. Du skriver att du personligen berörs av vår rapport ”Den digitala kampen – autonoma rörelser på nätet” och att du önskar kontakt för att ”reda ut rapportens brister”. Om vi förstår dig rätt upplever du dig personligen berörd då du är eller har varit aktiv i några av de grupper vi skriver om. Vi har dock enbart berört grupper och inte några enskilda aktivister, därför har vi inte heller möjlighet att engagera oss i individuella diskussioner om våra rapporter. Vi kan däremot på ett generellt plan förklara hur vi arbetar med avgränsningar och urval:

Rent generellt borde även forskarna på FOI förstå att tidningar och publikationer som förekommer i rapporter om våldsbejakande extremism, riskerar att ge medarbetarna på dessa tidningar och publikationer en stämpel som våldsbejakande extremister. Framförallt om man inte kan belägga på vilka ideologiska grunder man anser att dessa tillhör den autonoma rörelsen. Med den definition som FOI använder sig av extremiststämplar man i princip alla som står vänster om sossarna. Som 61-årig journalist och aktiv kommunalare på vänsterkanten är det väl rätt självklart att jag och andra blir personligt berörda.

Grupper består alltid av individer och en del individer är mer utsatta än andra.

Med utgångspunkt i det faktum att de allra flesta våldsbejakande grupper, individer eller organisationer befinner sig i ett större ideologiskt sammanhang, har vi genomgående valt att hålla ett vitt perspektiv i samtliga våra rapporter inom regeringsuppdraget. Därför skriver vi inte enbart om våldsbejakande digitala aktörer, utan även om sådana som är mer eller mindre närbesläktade med avseende på ideologi eller modus operandi. Detta för att kunna få en uppfattning om vilka de våldsbejakande aktörerna hämtar inspiration från, eller i vissa fall samarbetar med. I tidigare rapporter har vi bland annat skrivit om alternativmedier som Fria Tider och Flashbacks migrationsforum.

Här pratar FOI alltså om tillvägagångssätt – vilket är en av anledningarna till att stiftelsen Expo, Researchgruppen och Aktuellt Fokus kom med i rapporten. Det blir svårt att tolka FOI på annat sätt än att dom anser att wallrafflande och journalistiska granskningar av extremhögern och islamister är att betrakta som extremistiskt. Man anser alltså att Expo, Researchgruppen, Aktuellt Fokus, Panikfakta med flera skulle inspirera till våldsamheter. Ärligt talat, hur rimligt är detta på en skala?

Vi har också noterat att du taggar FOI på Twitter. Åsikter om rapportens kvalitet är inget vi väljer att bemöta, men en relevant fråga som dykt upp är den om definitionen av begreppet ”autonom”. Eftersom de fenomen vi studerar saknar naturlig avgränsning, har vi inte heller valt att arbeta utifrån strikt hållna definitioner. Detta kan man givetvis ha olika synpunkter kring, likaväl som man kan ha olika synpunkter kring hur en eventuell exakt gränsdragning skulle göras. För att klargöra hur vi använt begreppet citerar vi ur Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer, vår första rapport inom regeringsuppdraget:

Här säger FOI rakt ut att dom struntar i både vetenskaplig forskning och vedertagna begrepp. Och ja, det är väldigt lätt att ha synpunkter på statliga rapporter som dömer ut alla vänster om Morgan Johansson som extremister. Framförallt när dom kostar miljoner att ta fram och resultatet påminner om en högstadieelevs googlande före uppsatsen i samhällskunskapen.

“Begreppet våldsbejakande radikal nationalism används i den här rapporten för att beteckna ideologier baserade på föreställningen att ett territorium tillhörande en viss etnicitet, ras eller kultur med våld behöver försvaras mot andra etniciteter, raser eller kulturer.

FOI kallar inte nazister och högerextremister för nazister och högerextremister. Istället kallas nazisterna och fascisterna för ”radikala nationalister”. När det gäller den ideologiska gränsdragningen är FOI helt plötsligt smala och tydligare med att det handlar om ideologier som försvarar våld mot andra etniciteter, raser och kulturer. Jämför detta med definitionsdragningen av så kallade ”våldsbejakande autonomism” som är betydligt bredare?

På motsvarande sätt används begreppet våldsbejakande autonomism för att beteckna ideologier baserade på föreställningen att det finns en förtryckt grupp som med våld behöver försvaras mot en förtryckande grupp. Hit kan förutom den så kallade autonoma vänstern även räknas våldsförespråkande miljö-/djurrättsaktivister, liksom de grupper av våldsamma motdemonstranter som det har rapporterats om i samband med radikalnationalistiska manifestationer.” Begreppet autonomism kommer från Karatzogianni, A., & Robinson, A. (2009), Power, resistance and conflict in the contemporary world: Social movements, networks and hierarchies.

Är det en vänsterautonom föreställning att Sverige har så pass stora problem med högerextremism att det högerextrema våldet skördar liv? Nej faktiskt inte. Hur många flyktingboenden och tiggarläger måste brinna innan forskareliten på FOI fattar att det finns förtryckta grupper i samhället som behöver ett starkt fysiskt försvar – antingen av polisen eller av medborgare som har civilkurage i kroppen.

Vi har också i samtliga våra rapporter skrivit om det problematiska med att peka ut grupper, individer eller ideologier som extremistiska eller radikala, då detta endast kan göras i relation till en norm som inte är given. Om du vill framföra ytterligare synpunkter på rapporten, vänligen vänd dig till registrator@foi.se

Hälsningar,
Lisa Kaati (redaktör), Nazar Akrami (medförfattare), Katie Cohen (granskare)

Ett hett tips är att ni slutar med det.

Hälsningar Loan Sundman

Loan Sundman
redaktionen@aktuelltfokus.se